Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktualności

21.08.2012 - Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry"

Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry"
W dniu 28 sierpnia 2012 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbędzie się Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry", w ramach którego przeprowadzone zostaną warsztaty informacyjne na temat Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz zaprezentacje projekty Konwencji i Statutu Ugrupowania.
więcej

08.06.2012 - Posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
W dniu 6 czerwca 2012 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyło się  kolejne wspólne posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Głównym tematem spotkania było omówienie roli Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w nowej perspektywie 2014-2020. W związku z zaawansowaniem prac partnerów projektu pt. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej nad...
więcej

08.05.2012 - Międzyinstytucjonalna konferencja na temat europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej

Międzyinstytucjonalna konferencja na temat europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej
Dnia 29 marca 2012 r. Komitet Regionów i Parlament Europejski zorganizowały w Brukseli międzyinstytucjonalną konferencję na temat europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej „EUWT – gotowe do użycia”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych, istniejących EUWT oraz instytucji wspierających współpracę terytorialną. Przedyskutowano dotychczasowe stosowanie...
więcej

26.04.2012 - Logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY

Logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY
Informujemy, że tworzone Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY ma już swoje logo. Autorem projektu jest pan Bogumił Krużel z firmy AF RASTER. Logo stanie się podstawowym elementem identyfikacji wizualnej Ugrupowania, a także rozpoznawalnym i zauważalnym znakiem zapisującym się pozytywnie w pamięci odbiorcy. Formę graficzną logo tworzy godło oparte na figurze prostokąta z symbolem odwołującym się do fragmentu tatrzańskiej grani, z delikatnie zaznaczonym...
więcej

19.04.2012 - Spotkanie dotyczące realizacji projektu pt. "Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"

Spotkanie dotyczące realizacji projektu pt. "Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"
W dniu 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu sieciowego pt. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Współprzewodniczący polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Bogusław Waksmundzki i Štefan Bieľak przedstawili informacje na temat stanu prac nad...
więcej

05.04.2012 - Zaproszenie na spotkanie w ramach projektu "Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"

Zaproszenie na spotkanie w ramach projektu "Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"
W dniu 18 kwietnia 2012 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta w Liptowskim Mikulaszu, ul. Štúrova 1989/41 odbędzie się spotkanie w ramach projektu pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, organizowane przez Stowarzyszenie Region „Tatry”. Podczas spotkania omówione zostaną dotychczasowe rezultaty prac nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz przyjęty harmonogram dalszych działań...
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego