Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i wydania publikacji dla Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania i wydania publikacji dla Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr, w tym:

  • Przewodnika rowerowego
  • Mapy rowerowej
  • Ulotki informacyjnej
  • Karty dla rowerowych odkrywców pogranicza

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia wraz z niezbędnymi informacjami i dokumentami zamieszczony został w Bazie Konkurencyjności - ogłoszenie nr 39030 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39030


Wynik zapytania - informacja z dnia 14.05.2021 r.:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania dotyczącego opracowania i wydania publikacji dla Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr wybrano wykonawcę usługi, którym została firma Wydawnictwo Compass Roman Trzmielewski Sp.j. z siedzibą: 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3.


 

 LogoInterregZNapisem_PL


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego