Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Partnerzy

We współpracę w ramach projektu Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej aktywnie zaangażowani byli:

 

 

 

 partner-01 Związek Euroregion „Tatry”
jako Partner Wiodący

Združenie Region „Tatry”
 partner-02 Miasto Nowy Targ
 partner-03 Miasto Kieżmark


Partnerzy projektu są naturalnymi i wzorcowymi podmiotami współpracy transgranicznej posiadającymi wieloletnie doświadczenie we współpracy w ramach Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” oraz w realizacji wspólnych projektów. Bez tych partnerów i ich zaangażowania merytorycznego, organizacyjnego i finansowego na każdym etapie realizacji projektu nie byłoby możliwe osiągnięcie rezultatów i utworzenie innowacyjnej, europejskiej platformy współpracy transgranicznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego