Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji strony internetowej dla Funduszu Małych Projektów

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dla usługi polegającej na modernizacji strony internetowej i jej dostosowaniu do  funkcjonalności i dostępności dla Funduszu Małych Projektów 2021-2027 w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w załączniku nr 1 do zapytania.

Ofertę prosimy przesłać do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 3) wraz z Wykazem usług wykonanych przez wykonawcę (zał. nr 2) w terminie do dnia 07.08.2023 r. osobiście/ pocztą tradycyjną na adres: EUWT TATRY, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ lub pocztą elektroniczną na adres: info@fmp-tatry.eu

 Zapytanie ofertowe

 zał. nr 1 - Szczegółowy opis zakresu zamówienia

unnamedzał. nr 2 - Wykaz usług

unnamedzał. nr 3 - Formularz ofertowy

 Poradnik beneficjenta w zakresie komunikacji_2.0

 Rekomendacje w zakresie dostępności dla wnioskodawców i beneficjentów programów Interreg_2.0

 


Interreg_LOGO_WERSJA_PODSTAWOWA_KOLOR_PL

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego