Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Rozstrzygnięcie konkursu na logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY

Informujemy, że polsko-słowackie jury rozstrzygnęło konkurs na logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. W ocenia brane były pod uwagę kryteria estetyczne i funkcjonalne, m.i.: oryginalność projektu, trafność w oddaniu charakteru EUWT TATRY, łatwość rozpoznawania i zapamiętywania logo, możliwość skalowania i wykorzystania logo w różnych materiałach promocyjnych, biurowych i informacyjnych oraz w Internecie.

Zgodnie z decyzją jury zwyciężył projekt autorstwa pana Bogumiła Krużla z firmy AF RASTER, który zdobył największą liczbę głosów. Zwycięzca otrzymał zlecenie na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej EUWT TATRY. Zostanie on zaprezentowany podczas XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, który odbędzie się 18.04.2012 r. w Liptowskim Mikulaszu.

Wyróżniono również dwa inne projekty - Jarosława Zbozienia z firmy Internet Arts oraz Lukáša Hotáry z firmy ZIPSERNET. Autorzy wyróżnionych projektów zostaną również zaproszeni do przedstawienia swoich projektów podczas Kongresu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego