Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

PROJEKTY

01.09.2020 - Aktywnie i bezpiecznie na Szlaku wokół Tatr

Aktywnie i bezpiecznie na Szlaku wokół Tatr
Od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizowało zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. Aktywnie i bezpiecznie na Szlaku wokół Tatr  dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna-IV edycja” Przyznana całkowita kwota tego zadania publicznego wynosiła 34.090,92 zł z czego 88,00%, czyli 30.000,00 zł  stanowiła dotacja przyznana przez...
więcej

01.07.2020 - Rowerowa przygoda wokół Tatr

Rowerowa przygoda wokół Tatr
Od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizowało zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. Rowerowa przygoda wokół Tatr dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”, priorytet nr 2 pn. „Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja oferty turystycznej i produktów turystycznych w zakresie turystyki krajoznawczej, aktywnej i wypoczynkowej,...
więcej

01.07.2020 - Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej

Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej
Projekt pt. Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej realizowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od 01.07.2020 r. do 15.12.2020 r. Zadanie publiczne współfinansowane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w ramach konkursu ofert pn. DYPLOMACJA PUBLICZNA 2020 – nowy wymiar (komponent I: Wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, priorytet...
więcej

01.07.2020 - EkoPogranicze

EkoPogranicze
Od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY  realizuje mikroprojekt pt. "EkoPogranicze". W ramach tego mikroprojektu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY pełni rolę tzw. BENEFICJENTA JEDYNEGO. Zakontraktowana wartość mikroprojektu wynosi 36 069,75 EUR w tym przyznane za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja...
więcej

08.06.2020 - Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej

Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej
Od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizowało zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. „Rozwój Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej” dofinansowane ze środków dotacji Ministerstwa Rozwoju w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku Planowana całkowita kwota tego zadania publicznego wynosiła 160.000,00 zł z czego 75%, czyli  120.000,00 zł stanowiła...
więcej

01.05.2019 - Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry"

Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry"
    DLACZEGO REALIZOWALIŚMY PROJEKT? Brak usług edukacyjnych w zakresie zagadnień związanych ze współpracą transgraniczną, które odpowiadają zapotrzebowaniu jednostek administracji samorządowej, działających na przygranicznym rynku pracy, zbyt niski poziom nauczania w stosunku do centralnych regionów Polski i Słowacji, przeszkody natury prawnej i językowej, utrudniające podjęcie pracy po drugiej stronie granicy, a tym samym: brak szans na dobrą edukację (adekwatną do...
więcej
pierwsza 1 2 3 4 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego