Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Kontakt

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.
REGON 122966290, NIP 7352858323

Siedziba statutowa / Biuro Dyrektora EUWT TATRY

ul. Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ, Polska

Sekretariat Przewodniczącego Zgromadzenia EUWT TATRY

Hradné námestie 30
060 01 Kežmarok, Słowacja

info@euwt-tatry.eu

www.euwt-tatry.eu

www.ezus-tatry.eu

www.egtc-tatry.eu

 

 

Biuro Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu

ul. Sobieskiego 2
34-400 Nowy Targ
tel. +48 18 266 69 53
tel./fax +48 18 266 99 81
e-mail: euroregion.tatry@pro.onet.pl
www.euroregion-tatry.eu

Kancelaria Združenia Euroregión Tatry w Kieżmarku

Hradné námestie 30
060 01 Kežmarok
tel./ fax: +421 52 452 39 13
e-mail: info@euroregion-tatry.sk
www.euroregion-tatry.sk

Urząd Miasto Nowy Targ

ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
tel. centrala +48 18 26 11 200
fax: +48 18 266 23 12
e-mail: umnt@um.nowytarg.pl  
www.nowytarg.pl

Urząd Miasta Kieżmark

Hlavné námestie 1
060 01 Kežmarok
tel. +421 52 466 01 01
fax: +421 52 466 01 27
e-mail: primator@kezmarok.sk  
www.kezmarok.sk

Formularz kontaktowy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego