Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Galeria

25.09.2013 - Inauguracja Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY

Inauguracja Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY
Dnia 25 września 2013 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja inaugurująca Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY. Konferencja podsumowała również realizację projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska...
więcej

14.08.2013 - Podpisanie Konwencji o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY

Podpisanie Konwencji o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY
W dniu 14 sierpnia 2013 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu podpisano Konwencję o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Konwencję w imieniu Związku Euroregion „Tatry” podpisał Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki, natomiast w imieniu Združenia Region „Tatry” Przewodniczący Rady Jozef Ďubjak.
więcej

14.08.2013 - Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY

Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY
W dniu 14 sierpnia 2013 r. w Kieżmarku podpisano Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry" Bogusław Waksmundzki oraz Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Region "Tatry" Jozef Ďubjak podpisali Statut Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Następnie odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia EUWT TATRY, podczas którego ukonstytuowały się władze Ugrupowania: Zgromadzenie, Dyrektor i Rada Nadzorcza.
więcej

30.08.2012 - Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry" i warsztaty informacyjne na temat EUWT

Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry" i warsztaty informacyjne na temat EUWT
W dniu 28 sierpnia 2012 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion „Tatry”. W ramach Kongresu odbyły się warsztaty informacyjne na temat Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY, podczas których zaprezentowano i szczegółowo przeanalizowano projekty Konwencji i Statutu EUWT TATRY. Kongres jednogłośnie przyjął uchwałę o przystąpieniu Związku Euroregion „Tatry” do Europejskiego...
więcej

20.12.2011 - Wizyta w słowacko-węgierskim EUWT Ister-Granum

Wizyta w słowacko-węgierskim EUWT Ister-Granum
W dniach 7-9 grudnia 2011 r. przedstawiciele polskiej i słowackiej strony Euroregionu "Tatry" przebywali z wizytą w słowacko-węgierskim Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej Ister-Granum. Jest to jedno z pierwszych w Europie EUWT, które powstało już w 2008 roku. Jego siedziba mieści się w Ostrzyhomiu.
więcej

14.10.2011 - Wizyta studyjna podczas 9. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYSays

Wizyta studyjna podczas 9. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYSays
W dniach 10-14.10.2011 r. członkowie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, której współprzewodniczą: Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” oraz Štefan Bieľak, członek Rady Združenia Region „Tatry”, działającej w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego...
więcej
pierwsza 1 2 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego