Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zapytania ofertowe

05.10.2023 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny za dostawę materiałów biurowych dla projektu pn. „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami" realizowanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. w ramach programu Interreg Polska – Słowacja  2021-2027. Ofertę prosimy przesłać do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. na załączonym formularzu ofertowym...
więcej

06.09.2023 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania, dostawy i montażu mebli biurowych

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania, dostawy i montażu mebli biurowych
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dla usługi  stolarskiej polegającej na wykonaniu, dostawie i montażu mebli biurowych na potrzeby Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizującego projekt pt. „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami" ramach programu Interreg Polska – Słowacja  2021-2027.  Ofertę prosimy dostarczyć do Europejskiego Ugrupowania Współpracy...
więcej

04.09.2023 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy i instalacji sprzętu komputerowego

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy i instalacji sprzętu komputerowego
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny zakupu, instalacji i dostawy laptopów ze stacją dokującą wraz z monitorem i oprogramowaniem, urządzeń drukujących oraz pozostałych urządzeń na potrzeby realizacji projektu  pn. „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami" w ramach programu Interreg Polska – Słowacja  2021 – 2027 , zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zamieszczonym w załączniku nr...
więcej

09.08.2023 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług informatycznych dla EUWT TATRY

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług informatycznych dla EUWT TATRY
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. (dalej EUWT TATRY) zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny brutto za 1 roboczogodzinę świadczenia usługi informatycznej dla EUWT TATRY m.in. dla projektu pn. „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami" realizowanego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Zakres usługi informatycznej obejmuje m.in. : konfigurowanie i administrowanie sieciami LAN i WAN konfigurowanie i administrowanie...
więcej

28.07.2023 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji strony internetowej dla Funduszu Małych Projektów

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji strony internetowej dla Funduszu Małych Projektów
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dla usługi polegającej na modernizacji strony internetowej i jej dostosowaniu do  funkcjonalności i dostępności dla Funduszu Małych Projektów 2021-2027 w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w załączniku nr 1 do zapytania. Ofertę prosimy przesłać do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY...
więcej

04.01.2022 - (Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania dwóch kursów e-learningowych

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania dwóch kursów e-learningowych
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania dwóch kursów e-learningowych dla pracowników samorządów z polsko-słowackiego pogranicza w zakresie: 1) tworzenia dostępnych dokumentów, multimediów, stron internetowych, aplikacji, itp. 2) praktycznego wykorzystania narzędzi IT w realizacji i promowaniu projektów oraz transgranicznych produktów turystycznych Dopuszcza się składanie ofert częściowych na...
więcej
pierwsza 1 2 3 4 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego