Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej

Projekt pt. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej realizowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od czerwca do listopada 2018 r. Partnerem w projekcie jest Gmina Czarny Dunajec.

 

 

 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY stanowi narzędzie wspólnej realizacji przez polskich i słowackich partnerów (samorządy, instytucje) polityki zagranicznej na poziomie samorządowym i obywatelskim. W 2018 roku mija 5 lat od utworzenia EUWT TATRY jako pierwszego takiego podmiotu na granicach Polski z udziałem euroregionu i zarejestrowania go przez MSZ. Te 5 lat wydaje się odpowiednim momentem do podsumowania pewnego etapu, wyciągnięcia wniosków i wytyczenia kolejnych celów i planów. Dlatego podczas międzynarodowej konferencji połączonej z wizytą studyjną zaprezentowane zostaną dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu Ugrupowania, realizowane przedsięwzięcia i działania, możliwości jakie daje osobowość prawna prawa europejskiego, wykorzystanie potencjału tego podmiotu prawnego. Debata na temat roli i potencjału EUWT w polityce zagranicznej i współpracy transgranicznejodbędzie się z udziałem zaproszonych przedstawicieli polskich i słowackich władz regionalnych i centralnych, instytucji związanych z polsko-słowacką współpracą transgraniczną, euroregionów i EUWT, przedstawicieli Komitetu Regionów, którzy bezpośrednio odpowiadają za monitorowanie działalności Ugrupowań, środowisk opiniotwórcze z Polski i Słowacji. Zaplanowano również prezentację specjalnie opracowanej w ramach projektu analizy na temat potencjału rozwojowego i kierunków dalszych działań EUWT TATRY w przyszłej perspektywie 2020+. Działaniom tym towarzyszyć będą działania promocyjne i informacyjne.  

Projekt zakłada realizację dwóch głównych zadań:

  • Dwudniowej międzynarodowej konferencji na temat roli EUWT TATRY i innych Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej z udziałem polskich podmiotów we wzmacnianiu współpracy międzynarodowej wraz z wizytą studyjną
  • Promocji współpracy transgranicznej jako istotnego komponentu polityki zagranicznej państwa - opracowany i wydany zostanie folder informacyjny na temat współpracy transgranicznej, opublikowane artykuły prasowe, wykonane materiały promocyjne, konferencja i wizyta studyjna zostaną zgłoszone jako wydarzenie lokalne w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2018 organizowanego przez Komisję Europejską.

W wyniku realizaji tych zadań promowane będzie współdziałanie na poziomie samorządowym pomiędzy polskimi i słowackimi samorządami i podmiotami w ramach EUWT TATRY, wzmacnione zostanie spostrzeganie pozycji Polski jako aktywnego uczestnika wspólnych polsko-słowackich inicjatyw i projektów regionalnych, a także podkreślone zostanie wykorzystanie potencjału EUWT jako narzędzia wspólnej realizacji przez partnerów na polsko-słowackim pograniczu priorytetów polskiej polityki zagranicznej na poziomie samorządowym.

                                           logo MSZ i euwt     Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
w konkursie "Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018"20.11.2018 - Konferencja "EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej"

Konferencja "EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej"
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza do udziału w konferencji pt. „EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej”, oraz wizycie studyjnej, które odbędą się w dniach 29-30.11.2018 r. W 2018 roku mija 5 lat od utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY przez Związek Euroregion „Tatry” ze strony polskiej i Združenie Euroregion Tatry ze strony słowackiej. Był to wówczas...
więcej

23.11.2018 - Nowy folder o transgranicznej współpracy i działalności EUWT TATRY

Nowy folder o transgranicznej współpracy i działalności EUWT TATRY
W ramach realizacji zadania publicznego pt. "EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej” i przygotowań do konferencji, która odbędzie się w dniach 29-30.11.2018 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY wydało nowy folder informacyjny na temat współpracy transgranicznej. Zawiera on genezę i kalendarium utworzenia polsko-słowackiego Ugrupowania, które powstało 5 lat temu, jego najważniejsze cele i działania,...
więcej

26.11.2018 - Artykuł promocyjny „To już 5 lat od utworzenia EUWT TATRY!”

Artykuł promocyjny „To już 5 lat od utworzenia EUWT TATRY!”
W najnowszym 144 numerze dwutygodnika „Góral.info.pl” z dnia 22.11.2018 r. ukazał się artykuł na temat realizowanego przez EUWT TATRY projektu pt. „EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej” i zaplanowanych w nim działań. Bezpłatna gazeta dostępna jest w urzędach gmin i instytucjach samorządowych w naszym regionie. Oprócz wersji papierowej dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie...
więcej

29.11.2018 - Wizyta studyjna na polsko-słowackim pograniczu

Wizyta studyjna na polsko-słowackim pograniczu
W przeddzień konferencji pt. „EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej” jej uczestnicy udali się na wizytę, podczas której zaprezentowane zostały efekty wybranych transgranicznych projektów i interesujące przedsięwzięcia realizowane przez samorządy członkowskie Euroregionu „Tatry”. Były wśród nich również projekty, w których uczestniczy EUWT TATRY. Po krótkim spotkaniu w siedzibie Europejskiego Ugrupowania...
więcej

29.11.2018 - Analiza potencjału rozwojowego EUWT TATRY

Analiza potencjału rozwojowego EUWT TATRY
Jednym z efektów projektu pt. „EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018” jest opracowana Analiza potencjału rozwojowego i kierunków dalszych działań EUWT TATRY w przyszłej perspektywie 2020+. Przygotowana przez Panią Annę Sowińską analiza podsumowuje dotychczasowy...
więcej

30.11.2018 - Konferencja "EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej"

Konferencja "EUWT TATRY jako narzędzie rozwoju i wzmocnienia regionalnej współpracy międzynarodowej"
Jesienią 2018 roku minęło 5 lat od utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY przez Związek Euroregion „Tatry” ze strony polskiej i Združenie Euroregion Tatry ze strony słowackiej. Był to wówczas pierwszy taki podmiot na granicach Polski z udziałem euroregionu. Mijające 5 lat pozwoliło rozwinąć działalność Ugrupowania, zrealizować wiele projektów, ugruntować pozycję jako podmiotu z dużym doświadczeniem i potencjałem. Nadszedł...
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego