Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Warsztaty konsultacyjne w ramach projektu "Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"

W dniu 21 marca 2012 r. w Urzędzie Miasta Poprad odbyły się zorganizowane przez Stowarzyszenie Region „Tatry” warsztaty konsultacyjne w ramach projektu Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Uczestniczący w warsztatach przedstwawiciele samorządów członkowskich Stowarzyszenia Region „Tatry” oraz przedstawiciele władz krajowych i samorządowych zapoznali się z działaniami realizowanymi w ramach projektu. Zaprezentowano także projekt Konwencji o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Kontynuowane natomiast są prace nad Statutem Ugrupowania, który wymaga jeszcze doprecyzowania. Utworzenie EUWT ma na celu podniesienie realizowanej w ramach Euroregionu "Tatry" współpracy transgranicznej na wyższy poziom organizacyjny, prawny i merytoryczny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego