Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Nabory

08.05.2017 - Drugi nabór wniosków na projekty drogowe w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Drugi nabór wniosków na projekty drogowe w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Informujemy, że ogłoszono drugi nabór wniosków na tzw. "projekty drogowe" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Ruszyły także zapisy na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie,
więcej

05.04.2017 - II nabór mikroprojektów z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie "Tatry" ogłoszony!

II nabór mikroprojektów z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie "Tatry" ogłoszony!
Informujemy, że w dniu 03.04.2017 r. Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim ogłasił drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 
więcej

30.06.2016 - Ogłoszenie naboru mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A

Ogłoszenie naboru mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 30.06.2016 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Mikroprojekty o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach dwóch osi priorytetowych: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego...
więcej

06.04.2016 - Drugi nabór wniosków Interreg Europa

Drugi nabór wniosków Interreg Europa
Informujemy, że od dnia 05.04.2016 do dnia 13.05.2016 trwa drugi nabór wniosków w Programie Interreg Europa.
więcej

26.01.2016 - Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Nabór wniosków dla drugiej osi priorytetowej Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020
26 stycznia 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja został ogłoszony nabór projektów do dofinansowania. Nabór jest uruchomiony dla drugiej osi priorytetowej Programu „Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytetu inwestycyjnego: "Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi". Kwalifikowalne będą wyłącznie...
więcej

10.12.2015 - Harmonogram naborów wniosków na rok 2016 w Programie Interreg V-A PL-SK

Harmonogram naborów wniosków na rok 2016 w Programie Interreg V-A PL-SK
Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju opublikowało harmonogram naborów wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V - A Polska - Słowacja na 2016 rok. Dokument obowiązuje od 2 grudnia 2015 r.
więcej
pierwsza 1 2 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego