Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji kampanii medialnej o Szlaku wokół Tatr

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji kampanii medialnej o rowerowym „Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr” oraz walorach pogranicza polsko-słowackiego, przez którego tereny prowadzi trasa Szlaku.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia wraz z niezbędnymi informacjami i dokumentami zamieszczony został w Bazie Konkurencyjności - ogłoszenie nr 1233994 dostępne pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233994 

 


Wynik zapytania - informacja z dnia 04.03.2020 r.:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania dotyczącego realizacji kampanii medialnej o rowerowym „Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr” oraz walorach pogranicza polsko-słowackiego, przez którego tereny prowadzi trasa Szlaku wybrano wykonawcę usługi, którym została firma OPEN GROUP Łukasz Pereszczak z siedzibą: 41-600 Świętochłowice, ul. F. Chopina 39/6.


 

 

 LogoInterregZNapisem_PL


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego