Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania spersonalizowanych gadżetów promocyjnych Szlaku wokół Tatr

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania oraz dostawy personalizowanych gadżetów promocyjnych.  Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w poniższych dokumentach:

- zapytanie ofertowe  pdf

- załącznik nr 1 „Specyfikacja zamówienia” pdf

- formularz ofertowy   doc


Oferty należy składać w terminie do 22.12.2017 r. do godz. 15.00 na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres: info@euwt-tatry.eu

lub promocja@euwt-tatry.eu lub pocztą tradycyjną /osobiście na adres: EUWT TATRY, 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2.


Wynik zapytania - informacja z dnia 27.12.2017 r.:

Europejskie Ugrupowanie Wspólpracy Terytorialnej TATRY informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zaprojektowanie oraz dostawę personalizowanych gadżetów promocyjnych w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. wybrano wykonawcę zamówienia, którym została firma: Usługi Stolarsko-Budowlane Adam Zaskalski z siedzibą 34-408 Odrowąż 159.


  LogoInterregZNapisem_PL

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego