Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktywnie i bezpiecznie na Szlaku wokół Tatr

Od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizowało zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. Aktywnie i bezpiecznie na Szlaku wokół Tatr  dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna-IV edycja”

Przyznana całkowita kwota tego zadania publicznego wynosiła 34.090,92 zł z czego 88,00%, czyli 30.000,00 zł  stanowiła dotacja przyznana przez Województwo Małopolskie.

 

MałopolskaGościnna_logo

DLACZEGO REALIZOWALIŚMY ZADANIE PUBLICZNE?

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr staje się coraz bardziej rozpoznawalnym produktem turystyki rowerowej w Polsce i na Słowacji wpisujac się jednoczesnie w wielką sieć tras rowerowych w Małopolsce i bezpośrednio krzyżując się w Nowym Targu z trasą VeloDunajec oraz łącząc się z nową Ścieżką rowerową dookoła Jeziora Czorsztyńskiego. Ten ogromny potencjał wymaga jednak ciągle rozwoju i promocji. Dlatego podniesieniu standardów infrastruktury oraz bezpieczeństwa na Szlaku wokół Tatr towarzyszyć powinna popularyzacja aktywnego wypoczynku na rowerze, rolkach, nartorolkach, a zimą na nartach biegowych. 

CO CHCIELIŚMY OSIĄGNĄĆ?

Wśród grup docelowych niniejszego zadania byli użytkownicy ścieżek rowerowych korzystający z rowerów, rolek, nartorolek, a zimą nart biegowych, turyści z Polski i z zagranicy. Szczególną grupę stanowiły rodziny z dziećmi, dla których Szlak wokół Tatr jest szczególnie dedykowany, dlatego standard bezpieczeństwa i infrastruktury musi być jak najlepszy. Dodatkową grupę docelową tworzyły samorządy zaangażowane w budowę, utrzymanie i rozwijanie Szlaku wokół Tatr. 

Właśnie dla takich grup przygotowane zostało zadanie publiczne, które miało na celu poprawę standardu infrastruktury turystycznej na Podhalu, Orawie i Spiszu oraz bezpieczeństwa na rowerowym Szlaku wokół Tatr. Pozwoliło na wizualne uporządkowanie przestrzeni na i wokół Szlaku. Zwiększyło zainteresowanie mało znanymi, a unikatowymi i atrakcyjnymi miejscami w Małopolsce, do których można dotrzeć na rowerze, rolkach, nartorolkach, a zimą na nartach biegowych. To z kolei przyczyniło się do popularyzacji aktywnego wypoczynku i turystyki przyjaznej dla środowiska naturalnego. Efektem jest także wzmocnienie wizerunku Małopolski jako atrakcyjnego i bezpiecznego kierunku turystycznego.

JAKIE ZREALIZOWALIŚMY DZIAŁANIA?

  • Wykonanie i montaż oznakowania uzupełniającego na Szlaku wokół Tatr. 

Działanie obejmowało  uzupełnienie oznakowania na Szlaku wokół Tatr (kolejne znaki z rodzaju R-4 z oznaczeniem kierunku, odległości, wskazaniem atrakcji i ważnych miejsc, również praktycznych, jak parking, dworzec, toalety, itp). Ponadto w tym oznakowaniu znalazły się tabliczki informujące o bezpieczeństwie na ścieżkach rowerowych, które zostały umieszczone np. w miejscach zakrętów, skrzyżowań, większego nachylenia, itp. Dodatkowo wykonane zostało oznakowanie kierunkowe pokazujące jak ze Szlakiem wokół Tatr łączą się inne trasy rowerowe w tym regionie, m.in. Velo Dunajec i Ścieżka dookoła Jeziora Czorsztyńskiego. Pozwala to na wykorzystanie łączników i skrzyżowań sieci tras rowerowych do bezpiecznego podróżowania na rowerze. 

  • Rowerowe odkrywanie nieznanych miejsc w Małopolsce śladami Szlaku wokół Tatr

Działanie polegało na zleceniu realizacji profesjonalnej rowerowej sesji zdjęciowej w miejscach mało znanych, unikatowych oraz ciekawych na Szlaku wokół Tatr. Fotografie z sesji zostały następnie opracowane w formie profesjonalnej prezentacji multimedialnej. Prezentacja była promowana na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Wykonane fotografie pokazują Małopolskę jako atrakcyjny i bezpieczny kierunek turystyczny, zwłaszcza dla turystyki aktywnej, turysty, który chce odkrywać nieznane miejsca, poznawać unikatowe atrakcje, dbając przy tym o ekologiczny aspekt poszanowania środowiska naturalnego.

Działania te są komplementarne do innych działań podejmowanych równocześnie przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY i mających na celu rozwijanie potencjału Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej.

Zadanie publiczne  realizowane było w Małopolsce, w powiecie nowotarskim, na terenie gmin Czarny Dunajec, Nowy Targ, Szaflary i Łapsze Niżne oraz miasta Nowy Targ. 

JAKIE SĄ EFEKTY?

Dzięki realizacji zadania publicznego osiągnięte zostały różnorodne rezultaty. Przyczyniły się one do poprawy standardu infrastruktury turystycznej na Podhalu, Orawie i Spiszu oraz bezpieczeństwa na rowerowym Szlaku wokół Tatr. Pozwoliły na wizualne uporządkowanie przestrzeni na i wokół Szlaku. Zwiększyły zainteresowanie mało znanymi, a unikatowymi i atrakcyjnymi miejscami w Małopolsce, do których można dotrzeć na rowerze, rolkach, nartorolkach, a zimą na nartach biegowych. To z kolei przyczyniło się do popularyzacji aktywnego wypoczynku i turystyki przyjaznej dla środowiska naturalnego. Efektem jest  wzmocnienie wizerunku Małopolski jako atrakcyjnego i bezpiecznego kierunku turystycznego. Bezpośrednimi rezultatami zadania są:

  • 1 doposażony szlak turystyczny – rowerowy Szlak wokół Tatr, który uzupełniony został w oznakowanie.
  • 1 prezentacja fotograficzna mało znanych, unikatowych i ciekawych miejsc w Małopolsce, do których można dotrzeć podróżując aktywnie na Szlaku wokół Tatr.

Tym samym poprzez te rezultaty wzmocniony został wizerunek Małopolski jako atrakcyjnego i bezpiecznego kierunku turystycznego, a szczególnie dla turystów rowerowych.

Realizacja zadania publicznego i osiągnięcie wskazanych powyżej rezultatów pozwoliło na osiągnięcie zmian społecznych, których wskaźnikami są: 

  • liczba podmiotów współpracujących podczas realizacji zadania (EUWT TATRY, polskie samorządy uczestniczące w budowie Szlaku, wykonawcy działań).
  • zasięg oddziaływania zadania – mierzony poprzez liczbę użytkowników Szlaku wokół Tatr na podstawie dotychczas przeprowadzonych pomiarów ruchu rowerowego na Szlaku.

 Fot. Agata Nowak

Aktualizacja: grudzień 2020

30.12.2020 - Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!

Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach zadnia publicznego pn. "Aktywnie i bezpiecznie na Szlaku wokół Tatr" EUWT TATRY wykonało  oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr. 
więcej

17.11.2020 - Zapraszamy do zapoznania się z efektami rowerowej sesji zdjęciowej na Szlaku wokół Tatr!

Zapraszamy do zapoznania się z efektami rowerowej sesji zdjęciowej na Szlaku wokół Tatr!
Miejsca mało znane, unikatowe oraz ciekawe na Szlaku wokół Tatr w Małopolsce - stały się bohaterami  jesiennej sesji zdjeciowej. Koniecznie poznajcie efekty!
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego