Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące druku przewodników oraz map Szlaku wokół Tatr

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym druku wielojęzycznych przewodników oraz map o Szlaku wokół Tatr i walorach pogranicza, wydanych  w formie papierowej.  Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w poniższych dokumentach:

- zapytanie ofertowe  pdf

- załącznik nr 1 „Specyfikacja zamówienia”pdf

- formularz ofertowy   doc


Oferty należy składać w terminie do 20.11.2017 r. do godz. 15.00 na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres: info@euwt-tatry.eu

lub promocja@euwt-tatry.eu lub pocztą tradycyjną /osobiście na adres: EUWT TATRY, 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2.

 


Wynik zapytania - informacja z dnia 23.11.2017 r.:

Europejskie Ugrupowanie Wspólpracy Terytorialnej TATRY informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na druk wielojęzycznych przewodników oraz map o Szlaku wokół Tatr i walorach pogranicza w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II” wybrano wykonawcę zamówienia, którym została firma: F.H.U. GIEWONT Dominik Kulawik z siedzibą: 34-500 Zakopane, ul. Tuwima 14a.


  LogoInterregZNapisem_PL


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego