Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące strony internetowej Szlaku wokół Tatr

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym rozbudowy strony internetowej transgranicznego „Szlak wokół Tatr” (www.szlakwokoltatr.eu oraz www.cestaokolotatier.eu ) o nowe funkcjonalności oraz aktualizacji oprogramowania strony internetowej. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu flagowego pt. “Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II” w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w poniższych dokumentach:

- zapytanie ofertowe  pdf

- załącznik nr 1 „Specyfikacja strony internetowej” pdf

- załącznik nr 2 „Opis zawartości strony” pdf

- formularz ofertowy   doc


Oferty należy składać w terminie do 02.06.2017 r. na załączonym formularzu.

 

LogoInterregZNapisem_PL


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego