Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Zapisz się na nasz newsletter

Jeśli chcecie otrzymywać Państwo aktualne informacje o:

  • działalności Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY,
  • programie Interreg V-A PL-SK 2014-2020,
  • innych programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
  • naborach projektów, najważniejszych dokumentach programowych itp.

to zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Opracowujemy go w języku polskim i słowackim i przesyłamy do wszystkich samorządów pogranicza, instytucji i zainteresowanych osób.

Prosimy o wypełnienie zamieszczonego obok formularza podając adres email, imię i nazwisko lub nazwę instytucji, a w treści wpisując po prostu "newsletter" (podanie numeru telefonu nie jest konieczne).

Formularz kontaktowy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego