Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Rowerowa przygoda wokół Tatr

Od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizowało zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. Rowerowa przygoda wokół Tatr dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”, priorytet nr 2 pn. „Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja oferty turystycznej i produktów turystycznych w zakresie turystyki krajoznawczej, aktywnej i wypoczynkowej, turystyki na terenach wiejskich, w tym enoturystyki i ekoturystyki”.

Całkowita kwota tego zadania publicznego wynosiła 50.600,00 zł  z czego 79,05 %, czyli  40.000,00 zł stanowiła dotacja przyznana przez Województwo Małopolskie.

 

 

MałopolskaGościnna_logo


DLACZEGO REALIZOWALIŚMY ZADANIE PUBLICZNE?

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr staje się coraz bardziej rozpoznawalnym produktem turystyki rowerowej. Wszystkie dotychczas podjęte działania, wybudowana infrastruktura rowerowa (ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynku, tablice informacyjne, bezpłatne parkingi park&ride itd.), działania promocyjne i informacyjne doprowadziły do powstania w Małopolsce trasy rowerowej, która jest coraz popularniejsza. Szlak wokół Tatr wpisuje się także w wielką sieć tras rowerowych w Małopolsce, bezpośrednio krzyżując się w Nowym Targu z trasą VeloDunajec oraz łącząc się z nową Ścieżką rowerową dookoła Jeziora Czorsztyńskiego. Ten ogromny potencjał wymaga jednak ciągle rozwoju i promocji.

CO CHCIELIŚMY OSIĄGNĄĆ?

Naszym celem był rozwój i promocja oferty turystyki aktywnej na Szlaku wokół Tatr, promocja oferty turystyki rowerowej w Małopolsce oraz popularyzacja bezpiecznej, proekologicznej turystyki w regionach o wyjątkowym bogactwie kulturowym i przyrodniczym w Małopolsce. W działaniach wykorzystano ciekawe sposoby dotarcia z informacjami i ofertą turystyki rowerowej poprzez wykorzystanie interaktywnych, ogólnodostępnych narzędzi i materiałów adresowanych do różnych typów użytkowników tras rowerowych, a także w różnym wieku i z różnymi oczekiwaniami. 

JAKIE ZREALIZOWALIŚMY DZIAŁANIA?

  • Oznakowanie polsko-słowackiego przejścia granicznego Chochołów – Sucha Hora na ścieżce rowerowej

Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa. 

Odnowione i oznaczone kolorami sąsiadujących państw zostały słupki graniczne. Prosta instalacja, która pojawiła się tuż obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów na granicy będzie stanowić swoistą unikatową atrakcje i umożliwiać wykonywanie pamiątkowych zdjęć, przeznaczonych do mediów społecznościowych (Instagram, Facebook), co będzie wkładem w budowanie rozpoznawalności marki Szlaku oraz promocji tego miejsca, turystyki rowerowej i Małopolski. 

  • Questing na Szlaku wokół Tatr

Szlak wokół Tatr pozwala na aktywne poznawanie obszarów Podhala, Spisza i Orawy. Na rowerze, rolkach lub nartach biegowych poznajemy i odkrywamy walory kulturowe, przyrodnicze i historyczne.Dlatego dla wszystkich użytkowników zainteresowanych łączeniem aktywności fizycznej ze zwiedzaniem i poznawaniem ciekawych miejsc na Podhalu, Spiszu i Orawie stworzony został specjalny quest, bezpłatnie udostępniony w ogólnopolskiej bazie questów i aplikacji mobilnej oraz w formie wydrukowanych kart (ulotek). 

  • Szlak wokół Tatr w blogosferze

W ramach współpracy z popularnym blogerem  zlecone zostało przygotowanie relacji z kilkudniowej wycieczki po Szlaku wokół Tatr i okolicach. Relacje z tej wycieczki publikowane były na blogu oraz w mediach społecznościowych. Powstały także materiały promocyjne – artykuły, fotografie, które będą wykorzystywane w innych działaniach. Publikowane relacje nie ograniczały się tylko do ukazywania infrastruktury, ale prezentowały Szlak szerzej jako kompleksowe doświadczenie turysty oparte na tatrzańskim dziedzictwie. Prezentowały też walory tego regionu Małopolski, zachęcały do przyjazdu, a także pokazywały sieć tras rowerowych Velo Małopolska łączących się ze Szlakiem wokół Tatr. Bloger stał się internetowym ambasadorem Szlaku wokół Tatr i turystyki rowerowej w Małopolsce. 

  • Badanie i analiza ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr

Tak różnorodne działania uzupełnił pomiar ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr wraz z opracowaniem jego wyników. Ta analiza w porównaniu z wcześniejszymi badaniami pozwala ukierunkować dalszy rozwój Szlaku wokół Tatr i budowanej oferty dla turystów rowerowych i innych. Będzie pomocna dla EUWT TATRY, ale także dla samorządów, organizacji turystycznych i przedsiębiorców lokalnych, działających w branżach związanych z turystyką.

Działania te były komplementarne do innych działań podejmowanych równocześnie przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY i mających na celu rozwijanie potencjału Szlaku wokół Tatr jako marki turystycznej.

 Zadanie publiczne  realizowano  w Małopolsce, w powiecie nowotarskim, na terenie gmin Czarny Dunajec, Nowy Targ, Szaflary i Łapsze Niżne oraz miasta Nowy Targ. 

JAKIE BĘDĄ EFEKTY?

Ze względu na różnorodność działań zaplanowanych w ramach niniejszego zadania publicznego również osiągnięte rezultaty były urozmaicone. Wszystkie jednak miały na celu rozwój i promocję oferty turystyki aktywnej na Szlaku wokół Tatr, promocję oferty turystyki rowerowej w Małopolsce oraz popularyzację bezpiecznej, proekologicznej turystyki w regionach o wyjątkowym bogactwie kulturowym i przyrodniczym w Małopolsce. 

Osiągnięte rezultaty i zmiany społeczno-ekonomiczne widoczne są poprzez następujące efekty:

  • atrakcyjne, unikatowe miejsce na granicy państwa zapewni szeroką promocję Szlaku wokół Tatr w mediach społecznościowych, przyczyniając się do większego zainteresowania Szlakiem i realizowanymi tutaj przedsięwzięciami oraz całym podtatrzańskim regionem. Jest to jedyne takie miejsce w Małopolsce, gdzie na rowerze można przekraczać granicę po asfaltowej ścieżce rowerowej z infrastruktura dla rowerzystów. Dlatego powstanie specjalnej instalacji, która pojawi się na fotografiach, we wpisach w mediach społecznościowych, w relacjach medialnych będzie doskonałą promocją Małopolski jako międzynarodowego celu wypraw rowerowych,
  • ogólnodostępny, ciekawy i zaskakujący quest pozwala użytkownikom Szlaku wokół Tatr odkryć nieznane miejsce na Podhalu, Spiszu i Orawie. Przyczynia się do jeszcze większego zainteresowania aktywną turystyką rowerową. Zwraca uwagę na cenne obszary przyrodnicze i potrzebę ich ochrony m.in. dzięki ekologicznym zachowaniom. Pozwala poznawać Małopolskę na rowerze, korzystając z gotowego questu, kart, aplikacji w telefonie lub bazy questów,
  • relacje na blogu i materiały internetowe, które są efektem wycieczki po Szlaku wokół Tatr zorganizowanej i relacjonowanej przez popularnego blogera umożliwiają jeszcze większy zasięg promocji oferty turystycznej Szlaku wokół Tatr i ścieżek rowerowych w Małopolsce. Takie bezpośrednie poznanie Szlaku i regionu oraz jego atrakcji, doświadczenie wycieczek rowerowych, skorzystanie z oferty Szlaku spowodowało  zainteresowanie internautów z całej Polski i z zagranicy ofertą turystyczną w Małopolsce. Było to efektywniejsze i ciekawsze niż tradycyjne artykuły prasowe,
  • przeprowadzony pomiar ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr oraz jego wyniki będą pomocne dla samorządów, organizacji turystycznych oraz przedsiębiorców lokalnych zainteresowanych rozwojem oferty dla turystów rowerowych i innych korzystających ze ścieżek rowerowych w Małopolsce. Skutkować to będzie dalszym rozwojem infrastruktury rowerowej, podnoszeniem jakości ofertowanych usług, uatrakcyjnieniem oferty dla rowerzystów.

 Fot. Pixabay

Aktualizacja: Grudzień 2020

 

30.12.2020 - Wyniki konkursu "Impresje z questu na Szlaku Wokół Tatr"

Wyniki konkursu "Impresje z questu na Szlaku Wokół Tatr"
Poznaliśmy wyniki konkursu pt. "Impresje z questu na Szlaku Wokół Tatr" zrealizowanego w ramach zadania publicznego pt. "Rowerowa przygoda wokół Tatr" finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego. 
więcej

30.12.2020 - Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora

Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
więcej

21.11.2020 - Konkurs fotograficzny "Impresje z questu na Szlaku wokół Tatr"

Konkurs fotograficzny "Impresje z questu na Szlaku wokół Tatr"
Wspólnie z Fundacją Mapa Pasji zapraszamy do udziału w konkursie na fotografie z miejsc na trzech trasach questu rowerowego na Szlaku wokół Tatr. Na relacje fotograficzne czekamy do 13.12.2020. Na zwycięzców czekają cenne nagrody! Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych fotografii z miejsc znajdujących się na jednej z trzech tras questu rowerowego na Szlaku wokół Tatr, dostępnych na portalu www.questy.org.pl.     Aby wziąć udział w konkursie,...
więcej

20.11.2020 - Questing na Szlaku wokół Tatr

Questing na Szlaku wokół Tatr
Oto kompletny, trzyczęściowy quest na Szlaku wokół Tatr! Dla wszystkich rowerowych odkrywców Szlaku wokół Tatr i naszych pięknych regionów Podhala, Spisza i Orawy przygotowaliśmy we współpracy z Fundacją Mapa Pasji rowerową grę terenową - quest o Szlaku wokół Tatr w 3 różnych odsłonach, o 3 różnych tematach i w 3 różnych regionach.  Cześć pierwsza dla miłośników przyrody to gra o torfowiskach. Znajdziecie w niej przede wszystkim duuużo przyrody,...
więcej

19.11.2020 - Spiski quest na Szlaku wokół Tatr

Spiski quest na Szlaku wokół Tatr
Dla wszystkich rowerowych odkrywców Szlaku wokół Tatr i naszych pięknych regionów Podhala, Spisza i Orawy ostatnia część naszej niespodzianki! Oto trzecia część rowerowej gry terenowej - questu o Szlaku wokół Tatr, przygotowana dla Was we współpracy z Fundacją Mapa Pasji.  Pierwsza część questu dotyczyła odkrywania niezwykłych torfowisk. Informacja na ten temat z ulotką do pobrania znajduje się...
więcej

18.11.2020 - Badanie i analiza ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr w 2020 roku!

Badanie i analiza ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr w 2020 roku!
W 2020 roku EUWT TATRY już po raz kolejny zlecilo badanie ruchu turystycznego na Szlaku wokół Tatr. 
więcej
pierwsza 1 2 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego