Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mebli biurowych

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny dostawy mebli biurowych w ramach projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Oferty należy składać do dnia 15.02.2017 r. godz. 15.00.

W załączeniu:

1) Zapytanie ofertowe  pdf

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   pdf

3) Formularz ofertowy   doc

4) Wzór umowy   pdf

 

baner PL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego