Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania poradnika oraz słownika polsko-słowackich zwrotów

Związek Euroregion "Tatry" wraz z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z wspólnym zapytaniem ofertowym o podanie ceny za wykonanie usługi związanej z merytorycznym opracowaniem zawartości poradnika dotyczącego języka specjalistycznego używanego w Polsce i na Słowacji oraz polsko-słowackiego słownika specjalistycznych zwrotów w ramach projektu "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w poniższych dokumentach:
- zał. nr 1 – Formularz ofertowy doc
 
Oferty cenowe należy składać na załączonym formularzu w terminie do 19.02.2020 r. pocztą elektroniczną na adres: pocztą elektroniczną na adres: info@euwt-tatry.eu oraz biuro@euroregion-tatry.eu lub pocztą/osobiście na adres: EUWT TATRY, 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2 lub Związek Euroregion „Tatry”, 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2.


Wynik zapytania - informacja z dnia 25.02.2020 r.:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY oraz Związek Euroregion "Tatry" informują, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania dotyczącego wykonania usługi związanej z merytorycznym opracowaniem zawartości poradnika dotyczącego języka specjalistycznego używanego w Polsce i na Słowacji oraz polsko-słowackiego słownika specjalistycznych zwrotów w ramach projektu wybrano wykonawcę usługi, którym została Agencja BTB Wania Manczewa-Wicik z siedzibą: 38-500 Sanok, ul. Zamkowa 20.LogoInterregZNapisem_PL


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego