Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Spotkanie dotyczące realizacji projektu pt. "Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"

W dniu 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu sieciowego pt. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Współprzewodniczący polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Bogusław Waksmundzki i Štefan Bieľak przedstawili informacje na temat stanu prac nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz harmonogramu dalszych działań w sprawie założenia EUWT. Szczegóły znajdują się w zamieszczonych poniżej materiałach.

Oficjalnie zaprezentowane zostało logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY, które wybrano w przeprowadzonym na początku roku konkursie. Autorem zwycięskiego projektu jest pan Bogumił Krużel z firmy AF RASTER, ktory opracował także system identyfikacji wizualnej EUWT.

Spotkanie zakończyła konferencja prasowa. 

  • Informacja na temat stanu prac nad utworzeniem EUWT TATRY pdf
  • Harmonogram dalszych działań  pdf
  • Prezentacja logo pdf
  • Księga znaku  pdf 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego