Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Logo

Logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY zostało wybrane w konkursie ogłoszonym w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Autorem projektu jest Bogumił Krużel z firmy AF RASTER.

 

Polska wersja logo EUWT TATRY w formie podstawowej i uproszczonej:        

 

euwt cale          euwt skrót

 

wersja słowacka:

 

 ezus cale         ezus skrot

 

wersja angielska:

 

KSIĘGA ZNAKU EUWT TATRY, zawierająca kompletne informacje na temat systemu identyfikacji wizualnej EUWT TATRY pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego