Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

INTERREG 2014-2020

18.10.2013 - Aktualności

Aktualności
Najważniejsze informacje dotyczące przygotowania rozporządzen dotyczących nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, negocjacji zapisów dokumentów programowych, prac nad nowymi programami Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w tym przede wszystkim Programem Interreg V-A PL-SK 2014-2020, a także udziału EUWT w realizacji tych programów.
więcej

17.02.2015 - Dokumenty

Dokumenty
Dokumenty unijne, krajowe i programowe, z którymi warto się zapoznać.
więcej

17.02.2015 - Nabory

Nabory
Informacje o dostępnych naborach wniosków w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w tym przede wszystkim Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego