Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług informatycznych dla EUWT TATRY

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. (dalej EUWT TATRY) zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny brutto za 1 roboczogodzinę świadczenia usługi informatycznej dla EUWT TATRY m.in. dla projektu pn. „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami" realizowanego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Zakres usługi informatycznej obejmuje m.in. :

  • konfigurowanie i administrowanie sieciami LAN i WAN
  • konfigurowanie i administrowanie usługą Active Directory
  • przyznawanie użytkownikom uprawnień i dostępów do systemów teleinformatycznych
  • konfiguracje sprzętu komputerowego i oprogramowania
  • administracje systemami komputerowymi i stacjami roboczymi
  • administrowanie powierzonymi systemami bazodanowymi
  • bieżący nadzór nad kopiami bezpieczeństwa
  • kontrola zainstalowanych programów (pod względem legalności i zgodności z warunkami posiadanych licencji).

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@fmp-tatry.eu lub pocztą/osobiście na adres: EUWT TATRY, 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2 (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00) do dnia 17.08.2023 r.

 Zapytanie ofertowe

unnamedzał. nr 1 - Wykaz usług

unnamedzał. nr 2 - Formularz ofertowyInterreg_LOGO_WERSJA_PODSTAWOWA_KOLOR_PL

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego