Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu oraz opracowania tekstów przewodników i map Szlaku wokół Tatr

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania projektu oraz opracowania tekstów wielojęzycznych przewodników oraz map o Szlaku wokół Tatr i walorach pogranicza, w formie papierowej oraz elektronicznej (e-booki). Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II”.

Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w poniższych dokumentach:

- zapytanie ofertowe  pdf

- załącznik nr 1 „Specyfikacja zamówienia”pdf

- formularz ofertowy   doc


Oferty należy składać w terminie do 10.11.2017 r. do godz. 15.00 na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres: info@euwt-tatry.eu

lub promocja@euwt-tatry.eu lub pocztą tradycyjną /osobiście na adres: EUWT TATRY, 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2.

 


 


 

Wynik zapytania - informacja z dnia 16.11.2017 r.:

Europejskie Ugrupowanie Wspólpracy Terytorialnej TATRY informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na projektu oraz opracowania tekstów wielojęzycznych przewodników oraz map o Szlaku wokół Tatr i walorach pogranicza w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II” wybrano wykonawcę zamówienia, którym została Joanna Głowacz z Zakopanego.


 

 LogoInterregZNapisem_PL


 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego