Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Kontakt


Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.

Siedziba statutowa / Biuro Dyrektora EUWT TATRY

ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Polska

tel. / fax: +48 18 266-69-53

 

Sekretariat Przewodniczącego Zgromadzenia EUWT TATRY

Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok, Słowacja

tel./ fax: 00421/52/4523913

 

e-mail: info@euwt-tatry.eu

www.euwt-tatry.eu

www.ezus-tatry.eu

www.egtc-tatry.eu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego