Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic i tabliczek informacyjnych

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania, wykonania i dostawy:

1) tablic informacyjnych wolnostojących wraz ze słupkiem mocującym przeznaczonym do umieszczenia w gruncie,

2) tabliczek informacyjnych

dla projektu flagowego pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II”, realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w poniższych dokumentach:

- zapytanie ofertowe  pdf

- załącznik nr 1 „Szczegółowe parametry i specyfikacja techniczna tablic i tabliczek” pdf

- formularz ofertowy   doc

Oferty należy składać w terminie do 12.06.2017 r. na załączonym formularzu.

 

Wynik zapytania - informacja z dnia 27.06.2017 r.:

Europejskie Ugrupowanie Wspólpracy Terytorialnej TATRY informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablic i tabliczek informacyjnych dla projektu flagowego wybrano wykonawcę zamówienia, którym została firma: Sebart Sebastian Janik z siedzibą w Pyzówce, 34-404 Klikuszowa, ul. Wł. Orkana 15f.

 


LogoInterregZNapisem_PL


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego