Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

W dniu 28 lutego 2012 r. w Kieżmarku odbyło się kolejne posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Na podstawie uzgodnionego projektu konwencji rozpoczęto opracowywanie statutu, który jest drugim z podstawowych dokumentów konstytuujących funkcjonowanie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Postanowienia, które ma zawierać statut EUWT definiuje artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. Członkowie Komisji przeanalizowali wstępny projekt statutu, rozważyli zagadnienia, które zostaną sprecyzowane w statucie oraz wskazali kwestie, które wymagają przeprowadzenia konsultacji z ekspertami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego