Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

ZAKRĘĆ W TATRY!

Od 1 lipca do 30 listopada 2019 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizuje zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. „ZAKRĘĆ W TATRY!” dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”.

Całkowita kwota tego zadania publicznego wynosi 63.348,00 zł z czego 78,93%, czyli 50.000,00 zł stanowi dotacja przyznana przez Województwo Małopolskie.

MałopolskaGościnna_logo

DLACZEGO REALIZUJEMY TO ZADANIE PUBLICZNE?

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr dzięki wieloletnim staraniom samorządów lokalnych, Euroregionu „Tatry”, a w końcu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY staje się coraz bardziej rozpoznawalnym produktem turystyki rowerowej. Wszystkie dotychczas podjęte działania, wybudowana infrastruktura rowerowa (ścieżki rowerowe, miejsca odpoczynki, tablice informacyjne, bezpłatne parkingi park&ride itd.), działania promocyjne i informacyjne doprowadziły do powstania w Małopolsce trasy rowerowej, która jest coraz popularniejsza (liczbę użytkowników szacuje się na 200.000 osób rocznie). Szlak wokół Tatr wpisuje się w wielką sieć tras rowerowych w Małopolsce, bezpośrednio krzyżując się w Nowym Targu z trasą VeloDunajec. Ten ogromny potencjał wymaga jednak ciągle rozwoju i promocji.

Już dziś, po zakończeniu budowy całego polskiego odcinka Szlaku wokół Tatr, który wraz z dodatkowymi łącznikami liczy ponad 100 km i wyposażony jest w infrastrukturę towarzyszącą, widzimy jak atrakcyjną ofertę spędzania wolnego czasu można stworzyć na bazie powstałej infrastruktury. Ścieżki są łatwo dostępne dla każdego, bez przewyższeń, stąd wśród użytkowników dominują rodziny z dziećmi.

Właśnie dla takich grup przygotowane zostało zadanie publiczne, które ma na celu dalsze rozwijanie i promowanie oferty turystycznej Szlaku wokół Tatr, uprawianie różnych form aktywnego wypoczynku i popularyzowanie spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny, bezpieczny i ekologiczny przy równoczesnym poznawaniu kulturowych i przyrodniczych walorów południowej części Małopolski.

 

JAKIE ZAPLANOWALIŚMY DZIAŁANIA?

Zadanie publiczne realizowane przez EUWT TATRY obejmuje dwa działania:

  • Internetowa baza praktycznych informacji o Szlaku wokół Tatr:

Rosnące oczekiwania turystów korzystających z infrastruktury rowerowej i planujących pobyt w Małopolsce, podczas którego chcą aktywni spędzić czas na rowerach lub rolkach, powodują że konieczne staje się zgromadzenie w jednym miejscu praktycznych informacji o Szlaku wokół Tatr i regionie, przez który prowadzi. Najbardziej dostępną formą zgromadzenia takich informacji jest baza w Internecie na stronie www.szlakwokoltatr.eu Co więcej, pozwoli to na stałą aktualizację i uzupełnianie informacji. Baza zawierać będzie informacje o obiektach obsługi rowerzystów na Szlaku wokół Tatr, przepisach obowiązujących na ścieżkach rowerowych, miejscach o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych na Szlaku i w regionie, przez który prowadzi, o atrakcjach turystycznych, informacje niezbędne do zaplanowania kilkudniowego pobytu, np. na temat obiektów noclegowych, gastronomii, parkingach, komunikacji publicznej, miejscach namiotowych, wypożyczalniach i serwisach rowerów, punktach informacji turystycznej.

  • Przewodnik rowerowy po Szlaku wokół Tatr

EUWT TATRY zleci opracowanie przewodnika rowerowego po Szlaku wokół Tatr. Będzie on zawierał informacje o ścieżkach rowerowych, propozycje wycieczek, mapki i profile, praktyczne informacje niezbędne przy planowaniu aktywnego wypoczynku na rowerze lub rolkach, prezentację atrakcji i walorów kulturowych i przyrodniczych regionów Małopolski, przez które prowadzi Szlak wokół Tatr. Przewodnik zostanie wydany w języku polskim oraz dodatkowo w języku słowackim i angielskim. Będzie miał formę poręcznej książeczki o niewielkim formacie ze spiralową oprawą, która ułatwi korzystanie. Będzie bezpłatnie dystrybuowany wśród turystów i mieszkańców w centrach informacji turystycznej, samorządach, obiektach turystycznych. Dodatkowym atutem będzie ogólnodostępna wersja elektroniczna przewodnika zamieszczona m.in. na stronie internetowej www.szlakwokoltatr.eu

 

JAKIE BĘDĄ EFEKTY?

Bezpośrednimi rezultatami zadania będą:

- przewodnik rowerowy po Szlaku wokół Tatr i jego atrakcjach w Małopolsce

- internetowa baza praktycznych informacji o Szlaku wokół Tatr na stronie internetowej www.szlakwokoltatr.eu

Wszystkie te rezultaty będą trwałe i będą mogły być rozpowszechniane, również dzięki ich dostępności w Internecie dla turystów, mieszkańców, samorządów, instytucji i organizacji turystycznych, punktów informacji turystycznej itp. Przyczynią się one do coraz większego rozwoju i promocji oferty turystycznej Szlaku wokół Tatr, związanej z uprawianiem różnych form aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu w sposób bezpieczny i ekologiczny przy równoczesnym poznawaniu walorów południowej części Małopolski:

- kompleksowy przewodnik rowerowy dostępny bezpłatnie w formie drukowanej oraz w formie elektronicznej w Internecie pozwoli poznać potencjał turystyki rowerowej w Małopolsce, będzie promował i popularyzował ofertę turystyczną Szlaku wokół Tatr, a tym samym wzmacniał wizerunek Małopolski jako miejsca do którego koniecznie należy przyjechać całą rodziną, aby aktywnie spędzić czas na rowerach i poznać unikatowe miejsca,

- turystów oczekujących na profesjonalną i kompleksową informację ucieszy internetowa baza informacji praktycznych ze wszystkimi danymi i materiałami niezbędnymi do przygotowania się na kilkudniową wycieczkę rowerową lub na rolkach po ścieżkach rowerowych Szlaku wokół Tatr. Zachęci to jeszcze większe grono turystów i mieszkańców do uprawiania aktywnej turystyki i spędzania wolnego czasu na rowerze lub rolkach w Małopolsce,

Długoterminowym efektem tych rezultatów będzie rozwój i promocja oferty turystycznej regionu, a zwłaszcza popularyzacja aktywnej turystyki rowerowej w Małopolsce, zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi, nauka bezpiecznego korzystania ze ścieżek rowerowych, zainteresowanie poznawaniem unikatowych walorów przyrodniczych i kulturowych Małopolski. Tym samym poprzez te rezultaty wzmocniony zostanie wizerunek Małopolski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego, a szczególnie dla turystów rowerowych.

29.11.2019 - Internetowa baza praktycznych informacji o Szlaku wokół Tatr

Internetowa baza praktycznych informacji o Szlaku wokół Tatr
Rowerzystów, rolkarzy i wszystkich turystów planujących aktywny wypoczynek pod Tatrami zachęcamy do skorzystania z internetowej bazy informacji praktycznych ze wszystkimi danymi i materiałami niezbędnymi do przygotowania się na kilkudniową wycieczkę rowerową lub na rolkach po ścieżkach rowerowych Szlaku wokół Tatr.
więcej

29.11.2019 - Przewodnik rowerowy po Szlaku wokół Tatr

Przewodnik rowerowy po Szlaku wokół Tatr
Takiego przewodnika rowerowego po Szlaku wokół Tatr jeszcze nie było! Powstał z połączenia pasji do podróżowania na rowerze, wiedzy o wartych odwiedzenia miejscach na Podtatrzu i umiejętności zajmującego opowiadania. 
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego