Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partneri projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktualíty

09.07.2021 - Verejné konzultácie Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021 – 2027

Verejné konzultácie Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021 – 2027
Pozývame Vás na verejné konzultácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2021 – 2027. Konzultácie budú prebiehať od 9. júla do 22. augusta 2021.
čitaj viac

15.12.2020 - Spustili sme blog o poľsko-slovenskej spolupráci a o jej výsledkoch!

Spustili sme blog o poľsko-slovenskej spolupráci a o jej výsledkoch!
Blog má formu viac ako desiatich zaujímavých článkov sprístupňujúcich výsledky cezhraničnej spolupráce. Príspevky pripravené autorom zhromažďujú a uvádzajú najzaujímavejšie a najhodnotnejšie príklady účasti samospráv na spolupráci v regionálnom...
čitaj viac

15.12.2020 - Prečítajte si výsledky analýz vypracovaných expertmi pre EZÚS TATRY!

Prečítajte si výsledky analýz vypracovaných expertmi pre EZÚS TATRY!
V rámci verejnej úlohy s názvom Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja, kľúčom k pozitívnemu obrazu Poľska na medzinárodnej aréne experti v oblasti cezhraničnej spolupráce vypracovali pre Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY dve koncepčné...
čitaj viac

12.12.2020 - Interaktívne workshopy s názvom Poľsko-slovenská spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja

Interaktívne workshopy s názvom Poľsko-slovenská spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja
Dňa 11. 12. 2020 organizovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY na internetovej platforme Zoom interaktívne workshopy s názvom „Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja“ v rámci verejnej úlohy financovanej Ministerstvom zahraničných vecí...
čitaj viac

01.07.2020 - Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja, kľúčom k pozitívnemu obrazu Poľska na medzinárodnej aréne

Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja, kľúčom k pozitívnemu obrazu Poľska na medzinárodnej aréne
Projekt s názvom Spolupráca, ktorá posilňuje a rozvíja, kľúčom k pozitívnemu obrazu Poľska na medzinárodnej aréne realizuje Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY od 1. 7. 2020 do 15. 12. 2020. Verejná úloha je spolufinancovaná Ministerstvom...
čitaj viac

16.03.2020 - Práca kancelárie EZÚS TATRY v Nowom Targu

Práca kancelárie EZÚS TATRY v Nowom Targu
V súvislosti s aktuálnou epidemickou hrozbou oznamujem, že kancelária EZÚS TATRY v Nowom Targu bude zatvorená, pracujeme však diaľkovo a môžete nás kontaktovať e-mailom:info@euwt-tatry.eu a telefonicky:+48 607 485 222
čitaj viac
archív
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007
– 2013 ako aj z finančných prostriedkov Malopoľského vojvodstva