Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące budowy, uruchomienia i obsługi technicznej interaktywnej dwujęzycznej platformy e-learningowej

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny budowy, uruchomienia i obsługi technicznej interaktywnej dwujęzycznej platformy e-learningowe służącej przeprowadzeniu kursu "E-biznes i e-marketing w transgranicznej praktyce" w ramach mikroprojektu pt. „Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Oferty należy składać do dnia 10.05.2017 r. godz. 15.00.

W załączeniu:

1) Zapytanie ofertowe  pdf

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   pdf

3) Formularz ofertowy   doc

4) Wzór umowy   pdf

 


 Wynik zapytania - informacja z dnia 16.05.2017 r.:

Europejskie Ugrupowanie Wspólpracy Terytorialnej TATRY informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na budowie, uruchomieniu i obsłudze technicznej interaktywnej dwujęzycznej platformy e-learningowe wybrano wykonawcę zamówienia, którym została firma: Stratego24 Przemysław Jóskowiak z siedzibą 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58.

 


  logo podwojne_kolor_lewe  Poland-Slovakia_PL_01+FUND_RGB      Logo Euroregionu TATRY

Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry”
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego