Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny za dostawę materiałów biurowych dla projektu pn. „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami" realizowanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. w ramach programu Interreg Polska – Słowacja  2021-2027.

Ofertę prosimy przesłać do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. na załączonym formularzu ofertowym (wraz z zał. nr 1 do formularza ofertowego) w terminie do dnia 13.10.2023 r. osobiście/ pocztą tradycyjną na adres: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o., ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ lub pocztą elektroniczną na adres: info@fmp-tatry.eu

 

 Zapytanie ofertowe

 zał. nr 1 - Szczegółowy wykaz materiałów biurowych

unnamedzał. nr 2 - Formularz ofertowy

excel zał. nr 1 do Formularza ofertowego

 


Interreg_LOGO_WERSJA_PODSTAWOWA_KOLOR_PL

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego