Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

EUWT TATRY z o.o.

15.09.2013 - Krótko o EUWT TATRY

Krótko o EUWT TATRY
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. jest nową instytucją współpracy transgranicznej, utworzoną w dniu 14 sierpnia 2013 r. przez Związkiem Euroregion „Tatry” z polskiej strony i Stowarzyszeniem Region „Tatry” ze słowackiej strony, która posiada osobowość prawną prawa Unii Europejskiej oraz zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa krajowego. EUWT TATRY uzyskało...
więcej

15.09.2013 - Członkowie Ugrupowania

Członkowie Ugrupowania
Członkami założycielami EUWT TATRY są: Związek Euroregion "Tatry" ze strony polskiej i Stowarzyszenie Region "Tatry" ze strony słowackiej.
więcej

15.09.2013 - Cele i zadania

Cele i zadania
Celem EUWT TATRY jest dalszy rozwój, ułatwianie i upowszechnianie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej dla wzmocnienia spójności społecznej i ekonomicznej obszaru działania Ugrupowania po polskiej i słowackiej stronie Tatr. Zadania EUWT TATRY koncentrują się przede wszystkim na przygotowaniu i realizacji projektów współpracy terytorialnej współfinansowanych przez Unię Europejską za pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu...
więcej

15.09.2013 - Obszar działania

Obszar działania
Terytorium, na którym EUWT TATRY realizuje swoje zadania, obejmuje obszary: 1) w Rzeczypospolitej Polskiej: województwa małopolskiego, 2) w Republice Słowackiej: powiatów (okresów): Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa w Kraju Preszowskim; Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín w Kraju Żylińskim oraz Spišská Nová Ves w Kraju Koszyckim.
więcej

15.09.2013 - Organy statutowe

Organy statutowe
EUWT TATRY jako odrębna osoba prawna posiada następujące organy: Zgromadzenie, Dyrektora i Radę Nadzorczą.
więcej

15.09.2013 - Podstawowe dokumenty

Podstawowe dokumenty
EUWT TATRY swoje funkcjonowanie opiera na Konwencji podpisanej przez Związek Euroregion „Tatry” i Stowarzyszenie Region „Tatry” w dniu 14 sierpnia 2013 r. w Nowym Targu i Statucie podpisanym w dniu 14 sierpnia 2013 r. w Kieżmarku.
więcej
pierwsza 1 2 ostatnia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego