Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania stoiska ekspozycyjnego Szlaku wokół Tatr

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania, wykonania, zamontowania oraz zdemontowania stoiska ekspozycyjnego w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w poniższych dokumentach:

- zapytanie ofertowe  pdf

- załącznik nr 1 „Specyfikacja zamówienia”pdf

- formularz ofertowy   doc

 

Oferty należy składać w terminie do 10.11.2017 r. do godz. 15.00 na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres: info@euwt-tatry.eu  lub promocja@euwt-tatry.eu lub pocztą tradycyjną /osobiście na adres: EUWT TATRY, 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2.

 


 

Wynik zapytania - informacja z dnia 14.11.2017 r.:

Europejskie Ugrupowanie Wspólpracy Terytorialnej TATRY informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zaprojektowanie, wykonanie, zamontowanie oraz zdemontowanie stoiska ekspozycyjnego w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II” wybrano wykonawcę zamówienia, którym została Joanna Głowacz z Zakopanego.


 

LogoInterregZNapisem_PL


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego