Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania dwóch kursów e-learningowych

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania dwóch kursów e-learningowych dla pracowników samorządów z polsko-słowackiego pogranicza w zakresie:
1) tworzenia dostępnych dokumentów, multimediów, stron internetowych, aplikacji, itp.
2) praktycznego wykorzystania narzędzi IT w realizacji i promowaniu projektów oraz transgranicznych produktów turystycznych

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na przygotowanie jednego z dwóch kursów. 

Szczegółowe informacje na temat zakresu zamówienia zawiera załączone zapytanie ofertowe.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Oferty cenowe należy składać na załączonym formularzu (załącznik nr 1) w terminie do 15.01.2022 r. pocztą elektroniczną na adres: info@euwt-tatry.eu lub pocztą/osobiście na adres: EUWT TATRY, 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2

- zał. nr 1 – Formularz ofertowy doc
 

Wynik zapytania - informacja z dnia 31.01.2022 r.:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania dotyczącego przygotowania dwóch kursów e-learningowych dla pracowników samorządów z polsko-słowackiego pogranicza wybrano wykonawcę usługi, którym została firma FACH Sp. z o.o. z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Ogrodowa 4. 


 

 LogoInterregZNapisem_PL


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego