Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej organizacji 4 wydarzeń podsumowujących i promujących projekt i Szlak wokół Tatr

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym kompleksowej organizacji 4 wydarzeń podsumowujących i promujących projekt i Szlak wokół Tatr na terenie Polski (2 wydarzenia) oraz Słowacji (2 wydarzenia), w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 
Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w poniższych dokumentach:
- Zapytanie ofertowe pdf
- zał. nr 1 – Formularz ofertowy doc
 
Oferty cenowe należy składać na załączonym formularzu w terminie do 25.03.2019 r. pocztą elektroniczną na adres: info@euwt-tatry.eu lub pocztą tradycyjną/osobiście na adres: EUWT TATRY, 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2


Wynik zapytania - informacja z dnia 01.04.2019 r.:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego kompleksowej organizacji 4 wydarzeń podsumowujących i promujących projekt i Szlak wokół Tatr na terenie Polski (2 wydarzenia) oraz Słowacji (2 wydarzenia) wybrano wykonawców zamówienia, którymi zostali: część I i część II - Małopolski Związek Kolarski z siedzibą 31-971 Kraków, os. Zielone 25, część III - Jana Cintulová z Kieżmarku, część IV - All4Media s.r.o z siedzibą 028 01 Trstená, Západ 1139/41

 


LogoInterregZNapisem_PL


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego