Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Członkowie Ugrupowania

Członkami założycielami Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY są:

  1. po stronie polskiej: Związek Euroregion „Tatry” jako stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego z siedzibą:34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2,
  2. po stronie słowackiej: Stowarzyszenie Region „Tatry“ jako stowarzyszenie osób prawnych z siedzibą: 060 01 Kežmarok, Hradné námestie 30.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego