Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwoju regionalnej współpracy międzynarodowej

Projekt pt. Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwijaniu regionalnej współpracy międzynarodowej realizowany jest przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY od lipca do listopada 2016 r.

 

 

 

Potrzeba jego realizacji stanowi konsekwencję  braku form bezpośredniego i kompleksowego wsparcia realizacji współpracy transgranicznej przez władze regionalne i krajowe,co hamuje rozwój tej współpracy. Stąd celem projektu jest ulepszenie wykorzystania potencjału samorządu polsko-słowackiego pogranicza oraz zinstytucjonalizowanych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego takich jak EUWT TATRY w realizacji współpracy międzynarodowej, w tym szczególnie europejskiej współpracy terytorialnej.

Projekt zakłada realizację dwóch podstawowych zadań:

  • Międzynarodowej konferencji z udziałem ekspertów zajmujących się rolą współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w systemie prawnym i polityce zagranicznej państwa i analizą możliwości wykorzystania potencjału samorządów i struktur współpracy takich jak EUWT.
  • Warszatów adresowanych bezpośrednio do pracowników polsko-słowackiego pogranicza,które mają ich wyposażyć w praktyczne umiejętności komunikacyjne (wspólnego budowania z partnerami z zagranicy wysokiej jakości współpracy,rozwiązywania problemów i wzmacniania kompetencji komunikacyjnych).

Wynikiem tych działań będzie wypracowanie na poziomie samorządowym mechanizmów wzmocnienia transgranicznej efektywności współpracy jednostek samorządu terytorialnego pogranicza polsko-słowackiego oraz zwiększenia roli EUWT TATRY,co przełoży się na rozszerzanie partnerstw samorządów na pograniczu.Dzięki tym narzędziom udostępnionym samorządom nastąpi pozytywna zmiana sposobu działań w zakresie realizacji polityki zagranicznej i udziału w niej takich podmiotów jak EUWT TATRY.

 

MSZ_logo_jpeg


30.11.2016 - Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem - warsztaty dla pracowników samorządów

Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem - warsztaty dla pracowników samorządów
W dniu 30.11.2016 r. odbyły się warsztaty pt. "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem", zorganizowane przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Warsztaty przeznaczone były dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej z obszaru Euroregionu „Tatry”,którzy odpowiadają za przygotowanie i...
więcej

29.11.2016 - Konferencja pt. „Partnerstwo we współdziałaniu. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej na polsko-słowackim pograniczu”

Konferencja pt. „Partnerstwo we współdziałaniu. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej na polsko-słowackim pograniczu”
Partnerstwo we współdziałaniu. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej na polsko-słowackim pograniczu to temat konferencji, która odbyła się w dniu 24 listopada w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu i zgromadziła przedstawicieli kilkudziesięciu polskich i słowackich samorządów oraz gości.
więcej

16.11.2016 - Warsztaty "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem"

Warsztaty "Skuteczni we współpracy transgranicznej, czyli jak zostać polsko-słowackim liderem"
Jeśli chcą Państwo zdobyć praktyczne umiejętności budowania z partnerami z zagranicy wysokiej jakości współpracy, wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne, uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów poprzez przygotowanie dobrych projektów i skuteczną ich realizację, to już dziś zgłoście się na warsztaty organizowane w dniu 30.11.2016 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu. Warsztaty przeznaczone są dla...
więcej

14.11.2016 - Folder informacyjny "Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY. Nowa jakość współpracy transgranicznej polskich i słowackich samorządów"

Folder informacyjny "Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY. Nowa jakość współpracy transgranicznej polskich i słowackich samorządów"
W związku z realizacją przez EUWT TATRY projektu pt. „Udział samorządu terytorialnego polsko-słowackiego pogranicza w rozwijaniu regionalnej współpracy międzynarodowej” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacją konferencji wydany został folder informacyjny z informacjami na temat EUWT TATRY i polsko-słowackiej współpracy w języku polskim, słowackim i angielskim zatytułowany Europejskie Ugrupowanie Współpracy...
więcej

09.11.2016 - Konferencja pt. „Partnerstwo we współdziałaniu. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej na polsko-słowackim pograniczu”

Konferencja pt. „Partnerstwo we współdziałaniu. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej na polsko-słowackim pograniczu”
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zaprasza do udziału w konferencji pt. „Partnerstwo we współdziałaniu. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej na polsko-słowackim pograniczu”, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu.
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego