Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktualności

29.02.2012 - Posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
W dniu 28 lutego 2012 r. w Kieżmarku odbyło się kolejne posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Na podstawie uzgodnionego projektu konwencji rozpoczęto opracowywanie statutu, który jest drugim z podstawowych dokumentów konstytuujących funkcjonowanie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Postanowienia, które ma zawierać statut EUWT definiuje artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego...
więcej

17.02.2012 - Opinia Komitetu Regionów na temat projektu zmian rozporządzenia ws. EUWT

Opinia Komitetu Regionów na temat projektu zmian rozporządzenia ws. EUWT
W dniach 15-16 lutego 2012r. odbyła się sesja plenarna Komitetu Regionów, w trakcie której dyskutowano o zaproponowanych przez Komisję Europejską zmianach do rozporządzenia 1082/2006 ws. EUWT. Michel Delebarre, sprawozdawca Komitetu Regionów stwierdził, że prace nad Rozporządzeniem, których celem jest uproszczenie i usprawnienie procesu tworzenia i funkcjonowania EUWT, zmierzają we właściwym kierunku. Członkowie Komitetu jednogłośnie przyjęli treść opracowanego przez...
więcej

25.01.2012 - Prace polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Prace polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
W dniu 24.01.2012 r. w Nowym Targu obradowała polsko-słowacka Komisja ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, która uzgodniła ostateczny projekt konwencji tworzonego EUWT.
więcej

19.12.2011 - Spotkanie z przedstawicielami słowacko-węgierskiego EUWT Ister-Granum

Spotkanie z przedstawicielami słowacko-węgierskiego EUWT Ister-Granum
W dniu 8 grudnia 2011 r. przedstawiciele polskiej i słowackiej strony Euroregionu "Tatry" na czele z Wiceprzewodniczącym Rady Związku Euroregion "Tatry" Antonim Karlakiem oraz Dyrektorem Biura Antonim Nowakiem spotkali się z władzami słowacko-węgierskiego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej ISTER-GRANUM. Jest to jedno z pierwszych EUWT, które powstało w 2008r. i wykorzystuje ten innowacyjny instrument prawa europejskiego do realizowania wspólnych działań...
więcej

10.11.2011 - Posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
W dniu 08.11.2011 r. w Spiskiej Nowej Wsi odbyło się kolejne wspólne posiedzenie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) pod współprzewodnictwem Štefana Bieľaka i Bogusława Waksmundzkiego. Komisja podsumowała rezultaty wizyty studyjnej swoich przedstawicieli na 9. Europejskim Tygodniu Regionów i Miast OPEN DAYS, który odbył się w dniach 10-13.10.2011 r. w Brukseli. Omówiono również projekt zmiany rozporządzenia nr...
więcej

19.10.2011 - Delegacja Euroregionu "Tatry" podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2011

Delegacja Euroregionu "Tatry" podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS 2011
Członkowie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, której współprzewodniczą: Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” oraz Štefan Bieľak, członek Rady Združenia Region „Tatry”, działającej w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego...
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego