Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy i instalacji sprzętu komputerowego

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny zakupu, instalacji i dostawy laptopów ze stacją dokującą wraz z monitorem i oprogramowaniem, urządzeń drukujących oraz pozostałych urządzeń na potrzeby realizacji projektu  pn. „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami" w ramach programu Interreg Polska – Słowacja  2021 – 2027 , zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zamieszczonym w załączniku nr 1.

Ofertę prosimy przesłać do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 2) w terminie do dnia 13.09.2023 r. osobiście/ pocztą tradycyjną na adres: EUWT TATRY, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ lub pocztą elektroniczną na adres: info@fmp-tatry.eu


 Zapytanie ofertowe

 zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

unnamedzał. nr 2 - Formularz ofertowyInterreg_LOGO_WERSJA_PODSTAWOWA_KOLOR_PL

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego