Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Organy statutowe

EUWT TATRY jako odrębna osoba prawna posiada następujące organy: Zgromadzenie, Dyrektora i Radę Nadzorczą.

Zgromadzenie

Zgromadzenie jest najwyższym organem Ugrupowania i składa się z 14 przedstawicieli członków Ugrupowania, z których 7 reprezentuje Związek Euroregion „Tatry” i 7 reprezentuje Stowarzyszenie Region „Tatry”.
 
Zgromadzenie EUWT TATRY tworzą:

Štefan Bieľak - Przewodniczący Zgromadzenia, Wicemarszałek Samorządowego Kraju Preszowskiego
Bogusław Waksmundzki - Wiceprzewodniczący Zgromadzenia, Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry", Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego
Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa
Ján Blcháč – Primátor mesta Liptovský Mikuláš
Ján Ferenčák – Przewodniczący Rady Združenia Euroregión „Tatry”, Primátor mesta Kežmarok
Jakub Jamróz – Wójt Gminy Łapsze Niżne
Michał Jarończyk – Sekretarz Gminy Czarny Dunajec
Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka
Ján Kocák – Kierownik Wydziału Zarządzania Projektami Preszowskiego Samorządowego Kraju
Jacek Lelek – Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz
Ľuboš Tomko – Primátor mesta Stará Ľubovňa
Grzegorz Watycha – Burmistrz Miasta Nowy Targ
Alena Vlčková – Starostka obce Jamník
Magdaléna Zmarzláková – Primátorka mesta Trstená

 

Dyrektor

Organem wykonawczym Ugrupowania, który kieruje działalnością Ugrupowania oraz podejmuje działania w jego imieniu jest Dyrektor. Dyrektorem Ugrupowania od 01.01.2024 r. jest pan Michał Stawarski. 
 


Rada Nadzorcza

Organem kontrolnym Ugrupowania, powołanym do wykonywania czynności nadzoru jest Rada Nadzorcza, która składa się z 6 członków, z których 3 reprezentuje Związek Euroregion „Tatry” i 3 reprezentuje Stowarzyszenie Region „Tatry”.
 
Członkowie Rady Nadzorczej:

Edward Tybor - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego
Jozef Hamaň – Starosta obce Oravský Biely Potok
Ondrej Kavka – Viceprimátor mesta Poprad
Mateusz Lichosyt – Wójt Gminy Lipnica Wielka
Marek Szyszka – Radny Gminy Bukowina Tatrzańska
Milan Zuzaniak – Starosta obce Jakubovany

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego