Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Podstawowe dokumenty

EUWT TATRY swoje funkcjonowanie opiera na Konwencji podpisanej przez Związek Euroregion „Tatry” i Stowarzyszenie Region „Tatry” w dniu 14 sierpnia 2013 r. w Nowym Targu i Statucie podpisanym w dniu 14 sierpnia 2013 r. w Kieżmarku.
Konwencja o utworzeniu EUWT TATRY pdf
Statut EUWT TATRY pdf
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego