Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Rowerem po Podtatrzu - promocja, rozwój i sieciowanie szlaków rowerowych

Od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizowało zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. Rowerem po Podtatrzu - promocja, rozwój i sieciowanie szlaków rowerowych dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna-II edycja”

Przyznana całkowita kwota tego zadania publicznego wynosiła 44 000,00 zł z czego 79,55%, czyli 35.000,00 zł  stanowiła dotacja przyznana przez Województwo Małopolskie.

 

MałopolskaGościnna_logo

CO CHCIELIŚMY OSIĄGNĄĆ?

Bezpośrednim rezultatem zadania jest  spójna koncepcja sieci szlaków i ścieżek rowerowych na Podtatrzu, której autorem jest Pan Wojciech Goj. Oś tej sieci tworzą 3 główne trasy: Szlak wokół Tatr, Velo Dunajec i Ścieżka dookoła Jeziora Czorsztyńskiego. 

Opracowana koncepcja:

- pozwala na wykorzystanie potencjału istniejących ścieżek rowerowych, dróg bocznych, lokalnych,

- stwarza użyteczne narzędzie dla turystów, punktów informacji turystycznej, organizacji turystycznych, lokalnej branży turystycznej  (do planowania i do nawigacji w terenie),

- jest rodzajem mapy drogowej dla zarządców tras rowerowych, samorządów, na podstawie której będą mogły lepiej, bardziej świadomie budować kolejne kilometry ścieżek rowerowych.

W opracowanie koncepcji zostały aktywnie włączone samorządy - w trakcie  prac nad ta koncepcją odbyły się spotkania i konsultacje z przedstawicielami samorządów. Opracowanie odpowiada też na potrzeby turystów i mieszkańców poprzez tworzenie i łączenie lepszych/ nowych ciągów komunikacyjnych w gminach i między nimi. 

Jedną z tras przedstawionych w opracowaniu jest "Velo Podhale", które wpisuje się w koncepcję Velo Małopolska 2.0.

Koncepcja dostępna jest zarówno w wersji papierowej w biurze EUWT TATRY, jak i w wersji elektronicznej na stronie www. euwt-tatry.eu. 

Dzięki opracowaniu jednej, spójnej koncepcji sieci szlaków i ścieżek rowerowych na Podtatrzu, realizacja zadania przyczyniła się w istotny sposób do coraz większego rozwoju i promocji oferty turystycznej regionu, a zwłaszcza aktywnej turystyki rowerowej w  południowej części Małopolski – na Podtatrzu tzn. Podhalu, Orawie i Spiszu, związanej z uprawianiem różnych form aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu na rowerach w sposób bezpieczny i ekologiczny przy równoczesnym poznawaniu walorów przyrodniczych i kulturowych południowej części Małopolski.Tym samym  wzmocniony został wizerunek Małopolski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego, a szczególnie dla turystów rowerowych.

Zadanie publiczne realizowane było w Małopolsce, w powiecie nowotarskim  tatrzańskim. 

Fot. Pixabay

Aktualizacja: grudzień 2022


 

30.12.2022 - Koncepcja sieci szlaków rowerowych na Podtatrzu

Koncepcja sieci szlaków rowerowych na Podtatrzu
Prezentujemy "Koncepcję sieci rekreacyjnych szlaków i ścieżek rowerowych powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego", która została opracowana na zlecenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY przez Wojciecha Goja w ramach zadania publicznego finansowanego przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. „Małopolska Gościnna – II edycja”. Stworzenie koncepcji jednej, wspólnej i spójnej dla całego...
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego