Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji transgranicznej kampanii medialnej o Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenie transgranicznej kampanii medialnej w Polsce i na Słowacji o „Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr” oraz pograniczu polsko-słowackim, przez którego tereny prowadzi trasa Szlaku.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr-etap II”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia wraz z niezbędnymi informacjami i dokumentami zamieszcozny został w Bazie Konkurencyjności - ogłoszenie nr 1128126 dostępne pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128126Wynik zapytania - informacja z dnia 07.08.2018 r.:

Europejskie Ugrupowanie Wspólpracy Terytorialnej TATRY informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego przeprowadzenie transgranicznej kampanii medialnej w Polsce i na Słowacji o „Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr” oraz pograniczu polsko-słowackim, przez którego tereny prowadzi trasa Szlaku wybrano wykonawcę zamówienia, którym została firma: Ogrodniczak Barbara Pstrykawka.pl, ul. Wyspiańskiego 79a/13, 41-219 Sosnowiec


 

  LogoInterregZNapisem_PL


 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego