Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Rezultaty

 • Deklaracja w sprawie utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej przyjęta przez XV Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” 17.04.2009 r. w Muszynie   ZOBACZ TUTAJ pdf
 • Prace polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej   ZOBACZ TUTAJ  ikona strzałka
 • Publikacja pt. Euroregion „Tatry” – polsko-słowacka współpraca transgraniczna samorządów lokalnych w latach 1994-2011 cz. 1  ZOBACZ TUTAJ  ikona strzałka
 • Międzynarodowa konferencja pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, 14-15.09.2011 r.  ZOBACZ TUTAJ  ikona strzałka
 • Widowisko muzyczne – koncert promocyjny pt. Łączą nas Tatry, 14.09.2011 r.   ZOBACZ TUTAJ  ikona strzałka
 • Wizyta studyjna w Brukseli i udział w seminariach 9. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days, 10-14.10.2011 r.   ZOBACZ TUTAJ  ikona strzałka
 • Strona internetowa www.euwt-tatry.eu 
 • Wizyta studyjna w węgiersko-słowackim EUWT ISTER-GRANUM   ZOBACZ TUTAJ  ikona strzałka
 • Warsztaty konsultacyjne po stronie słowackiej 21.03.2012 r., Poprad   ZOBACZ TUTAJ  ikona strzałka
 • Konkurs na logo EUWT TATRY  ZOBACZ TUTAJ  ikona strzałka    i   TUTAJ  ikona strzałka
 • Spotkanie dotyczące realizacji projektu 18.04.2012 r., Liptowski Mikulasz  ZOBACZ TUTAJ  ikona strzałka
 • Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry" i warsztaty informacyjne na temat EUWT, 28.08.2012 r., Nowy Targ  ZOBACZ TUTAJ ikona strzałka
 • Nadzwyczajny Kongres Združenia Region "Tatry", 19.10.2012 r., Kieżmark  ZOBACZ TUTAJ  ikona strzałka
 • Warsztaty informacyjne po stronie słowackiej, 23.04.2013 r., Trstena  ZOBACZ TUTAJ  ikona strzałka
 • Publikacja pt. EUWT TATRY – polsko-słowacka współpraca transgraniczna samorządów lokalnych w latach 1994-2011 cz. 2  ZOBACZ TUTAJ  ikona strzałka
 • Broszura informacyjno-promocyjna na temat EUWT TATRY pdf
 • Główne dokumenty EUWT - Konwencjapdf i Statut pdf
 • Utworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY, 14.08.2013 r.  ZOBACZ TUTAJ  ikona strzałka
 • Rejestracja EUWT TATRY, 20.09.2013 r.  ZOBACZ TUTAJ  ikona strzałka
 • Konferencja inaugurująca EUWT TATRY, 25.09.2013 r., Nowy Targ  ZOBACZ TUTAJ  ikona strzałka
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego