Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

(Archiwalne) Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń specjalistycznych dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczących przygotowania i przeprowadzenia cyklu 10 szkoleń dla pracowników polskich i słowackich samorządów przygranicznych, w ramach mikroprojektu pt. „Transgraniczne doskonalenie specjalistyczne i zawodowe w EUWT TATRY”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 
Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w poniższych dokumentach:
- Zapytanie ofertowe pdf
- zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf
- zał. nr 2 – Wzór wykazu osób  doc
- zał. nr 3 – Formularz ofertowy doc
 
Oferty cenowe należy składać na załączonym formularzu w terminie do 02.10.2018 r. pocztą elektroniczną na adres: info@euwt-tatry.eu lub pocztą tradycyjną/osobiście na adres: EUWT TATRY, 34-400 Nowy Targ, ul. Sobieskiego 2


Wynik zapytania - informacja z dnia 04.10.2018 r.:

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia cyklu 10 szkoleń dla pracowników polskich i słowackich samorządów przygranicznych wybrano wykonawcę zamówienia, którym została firma: Zespół Ekspertów Manager Pelczar sp.j. z siedzibą w: 31-072 Kraków, ul. Wielopole 18b.


 
logotypy
Mikroprojekt wspólfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry"
w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Logo-Małopolska-H-rgb

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego