Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Na rowerze z widokiem na Tatry - promocja i rozwój szlaków rowerowych na Podtatrzu

Od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY realizowało zadanie publiczne w dziedzinie turystyki pt. Na rowerze z widokiem na Tatry - promocja i rozwój szlaków rowerowych na Podtatrzu dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna-II edycja”

Przyznana całkowita kwota tego zadania publicznego wynosiła 37 600,00 zł z czego 79,79%, czyli 30.000,00 zł  stanowiła dotacja przyznana przez Województwo Małopolskie.

 

MałopolskaGościnna_logo

CO CHCIELIŚMY OSIĄGNĄĆ?

Działania realizowane przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. w ramach zadania publicznego pt. "Na rowerze z widokiem na Tatry - promocja i rozwój szlaków rowerowych na Podtatrzu" pozwoliły na osiągnięcie kilku produktów, które w kompleksowy sposób zrealizowały zakładany cel. Bezpośrednimi osiągniętymi rezultatami ww. zadania publicznego są:

  • Systematyczna kampania promocyjno-informacyjna realizowana przez cały okres realizacji projektu przez zatrudnionego „oficera rowerowego” w ilości 1 kampania
  • Aktualna mapa rowerowa w ilości 6.000 egz.

Realizacja zadania publicznego pt. "Na rowerze z widokiem na Tatry - promocja i rozwój szlaków rowerowych na Podtatrzu" i osiągnięcie wskazanych powyżej produktów pozwoliło na wprowadzenie zmian społecznych, których wskaźnikami są:

  • liczba podmiotów współpracujących podczas realizacji zadania - (EUWT TATRY, polskie samorządy odpowiedzialne za trasy rowerowe Szlaku wokół Tatr, Velo Dunajec, Ścieżki dookoła Jeziora Czorsztyńskiego, wykonawcy działań, organizacje związane z turystyką, obiekty certyfikowane jako Miejsca Przyjazne na Szlaku wokół Tatr) – 20 podmiotów,
  • liczba podmiotów zaangażowanych w dystrybucję aktualnej mapy rowerowej Podtatrza – 40 podmiotów
  • rozwój i promocja produktu turystyki rowerowej oraz ofert turystycznych w zakresie turystyki aktywnej Podtatrzu, w oparciu o walory przyrodnicze, kulturowe, istniejącą infrastrukturę i zasady zrównoważonego rozwoju, który nastąpił poprzez zrealizowaną kampanię promocyjną oraz dystrybucję wydanej mapy rowerowej aktywizacja lokalnych organizacji i podmiotów w zakresie turystyki rowerowej zarządzających Miejscami Przyjaznymi – 30 obiektów uczestniczących w kampanii promocyjnej, dystrybucji map rowerowych.

W efekcie realizacja zadania publicznego przyczyniła się do osiągnięcia w pełni zaplanowanego celu jakim jest wspieranie rozwoju turystyki rowerowej na Podtatrzu.

Wszystkie ww. rezultaty są trwałe i będą mogły przez długi czas funkcjonować i być rozpowszechniane, również dzięki ich dostępności w internecie, być wykorzystywane przez EUWT TATRY, samorządy, instytucje, punkty informacji turystycznej, obiekty Miejsc Przyjaznych z branży turystycznej. Tym samym przyczynią się one w istotny sposób do coraz większego rozwoju i promocji oferty turystyki aktywnej – turystyki rowerowej w południowej części Małopolski – na Podtatrzu tzn. Podhalu, Orawie i Spiszu, związanej z uprawianiem różnych form aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu na rowerach w sposób bezpieczny i ekologiczny przy równoczesnym poznawaniu walorów przyrodniczych i kulturowych południowej części Małopolski: wydana mapa rowerowa dostępna jest trwale w wersji elektronicznej w Internecie i w Google Maps, jej wersja drukowana była i będzie bezpłatnie dystrybuowana w całej Małopolsce kampania informacyjna na trwałe zaistniała w świadomości turystów rowerowych, wskazując im ofertę turystyczną regionu, gotowe propozycje turystyki rowerowej, promując miejsca mniej znane itp. lokalni przedsiębiorcy, zwłaszcza zarządzający Miejscami Przyjaznymi mają okazję tworzyć oferty turystyczne w oparciu o materiały z kampanii promocyjnej oraz bezpłatne mapy rowerowe Kompleksowym długoterminowym efektem wszystkich tych rezultatów jest rozwój i promocja oferty turystycznej regionu, a zwłaszcza popularyzacja aktywnej turystyki rowerowej w Małopolsce. Tym samym poprzez te rezultaty wzmocniony został wizerunek Małopolski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego, a szczególnie dla turystów rowerowych.
Rezultaty osiągnięte w trakcie realizacji niniejszego zadania będę wykorzystywane w dalszych działaniach EUWT TATRY, zarządców tras rowerowych, samorządów, organizacji turystycznych, lokalnej branży turystycznej.

Ponadto EUWT TATRY prowadziło działania związane z zarządzaniem i promocją projektu. 

Działania realizowane były w Małopolsce, gminy z terenu powiatu nowotarskiego i powiatu tatrzańskiego.

Fot. 101 Countries Before 50

Aktualizacja: grudzień 2023

15.07.2023 - Zapraszamy na relacje ze Szlaku wokół Tatr!

Zapraszamy na relacje ze Szlaku wokół Tatr!
Od czerwca do grudnia br. na Szlaku wokół Tatr oraz ścieżkach Velo Dunajec i wokół Jeziora Czorsztyńskiego możecie spotkać naszego oficera rowerowego-Wojtka Goja!
więcej

30.11.2023 - Zaktualizowana mapa rowerowa po Podtatrzu jest już gotowa!

Zaktualizowana mapa rowerowa po Podtatrzu  jest już gotowa!
Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowaną mapą rowerową po Podtatrzu! Dostepna jest ona w wersji elektronicznej i papierowej. 
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego