Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Aktualności

08.05.2012 - Międzyinstytucjonalna konferencja na temat europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej

Międzyinstytucjonalna konferencja na temat europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej
Dnia 29 marca 2012 r. Komitet Regionów i Parlament Europejski zorganizowały w Brukseli międzyinstytucjonalną konferencję na temat europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej „EUWT – gotowe do użycia”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych, istniejących EUWT oraz instytucji wspierających współpracę terytorialną. Przedyskutowano dotychczasowe stosowanie...
więcej

26.04.2012 - Logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY

Logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY
Informujemy, że tworzone Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY ma już swoje logo. Autorem projektu jest pan Bogumił Krużel z firmy AF RASTER. Logo stanie się podstawowym elementem identyfikacji wizualnej Ugrupowania, a także rozpoznawalnym i zauważalnym znakiem zapisującym się pozytywnie w pamięci odbiorcy. Formę graficzną logo tworzy godło oparte na figurze prostokąta z symbolem odwołującym się do fragmentu tatrzańskiej grani, z delikatnie zaznaczonym...
więcej

19.04.2012 - Spotkanie dotyczące realizacji projektu pt. "Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"

Spotkanie dotyczące realizacji projektu pt. "Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"
W dniu 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu sieciowego pt. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Współprzewodniczący polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Bogusław Waksmundzki i Štefan Bieľak przedstawili informacje na temat stanu prac nad...
więcej

05.04.2012 - Zaproszenie na spotkanie w ramach projektu "Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"

Zaproszenie na spotkanie w ramach projektu "Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"
W dniu 18 kwietnia 2012 r. (środa) o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta w Liptowskim Mikulaszu, ul. Štúrova 1989/41 odbędzie się spotkanie w ramach projektu pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, organizowane przez Stowarzyszenie Region „Tatry”. Podczas spotkania omówione zostaną dotychczasowe rezultaty prac nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz przyjęty harmonogram dalszych działań...
więcej

29.03.2012 - Warsztaty konsultacyjne w ramach projektu "Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"

Warsztaty konsultacyjne w ramach projektu "Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"
W dniu 21 marca 2012 r. w Urzędzie Miasta Poprad odbyły się zorganizowane przez Stowarzyszenie Region „Tatry” warsztaty konsultacyjne w ramach projektu Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Uczestniczący w warsztatach przedstwawiciele samorządów...
więcej

20.03.2012 - Rozstrzygnięcie konkursu na logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY

Rozstrzygnięcie konkursu na logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY
Informujemy, że polsko-słowackie jury rozstrzygnęło konkurs na logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. W ocenia brane były pod uwagę kryteria estetyczne i funkcjonalne, m.i.: oryginalność projektu, trafność w oddaniu charakteru EUWT TATRY, łatwość rozpoznawania i zapamiętywania logo, możliwość skalowania i wykorzystania logo w różnych materiałach promocyjnych, biurowych i informacyjnych oraz w Internecie. Zgodnie z decyzją jury zwyciężył...
więcej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego