Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Partnerzy projektu:
miasto Nowy Targ miasto Kezmarok

Warsztaty informacyjne na temat EUWT TATRY po stronie słowackiej

W dniu 23 kwietnia 2013 r. w Trstenie odbyły się warsztaty informacyjne na temat Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY zorganizowane w ramach XIX Kongresu Združenia Region „Tatry”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele słowackich samorządów członkowskich Združenia Region „Tatry” oraz goście: Tomáš Kašaj – Wicekonsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, Antoni Nowak – Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”, Antoni Karlak – Członek Rady Związku Euroregion „Tatry” i Wójt Gminy Jabłonka, Oľga Marhulíková i Milan Nevlazla – Honorowi Członkowie Euroregionu „Tatry”.

Głównym punktem programu były warsztaty informacyjne, w trakcie których przekazano szczegółowe informacje dotyczące procesu tworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Delegaci Kongresu podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Združenia Region „Tatry” do EUWT TATRY, tworzonego wspólnie ze Związkiem Euroregion „Tatry” ze strony polskiej, a także zaakceptowali projekty podstawowych dokumentów – Konwencji i Statutu EUWT.

XIX Kongres Združenia Region „Tatry” wybrał na przedstawicieli Združenia Region „Tatry” w Zgromadzeniu EUWT, które jest najwyższym organem Ugrupowania następujące osoby: Štefana Bieľaka – burmistrza miasta Spiska Bela, Michala Biganiča – burmistrza miasta Stara Lubowla, Jozefa Ďubjaka – burmistrza miasta Trstena, Igora Kredátusa – wiceburmistrza miasta Kieżmark, Štefana Kubíka – wiceburmistrza miasta Poprad, Petera Petko – przedstawiciela miasta Spiska Nowa Wieś oraz Jozefa Repaskiego – wiceburmistrza miasta Liptowski Mikulasz. Ponadto Kongres wskazał kandydatów na członków Rady Nadzorczej, która jest organem kontrolnym EUWT następujące osoby reprezentujące Združenie Region „Tatry”: Ľudmiłę Gnojčákovą – przedstawiciela miasta Kieżmark, Jána Pavlíka – burmistrza miasta Rużomberok i Alexandra Slafkovskiego – burmistrza miasta Liptowski Mikulasz.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska
– Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego